Fem dammer blir til to

Fem dammer skal rives og erstattes av to nye, større dammer. Det er store dimensjoner over byggingen i Åseral.

Dam rives i Åseral av gravemaskin

VIDEO: Se hvordan rivingen foregår, og hvordan området skal bli når det er ferdig.

I Åseral kommune er Agder Energi i gang med å rive fem dammer – én i Skjerkevatn og fire i Nåvatn.

Christian Altmann, Agder energi

Christian Altmann, kommunikasjonssjef i Agder Energi.

Foto: NRK

– Nå river vi betongdammen i Skjerkedammen, som har stått her siden 1933. Den skulle rehabiliteres, men vi bestemte oss for å rive den og bygge ny, sier kommunikasjonssjef Christian Altmann i Agder Energi.

De to vannmagasinene Skjerkevatn og Nåvatn skal slås sammen i den nye steinfyllingsdammen.

– Dette gjør vi ved at Skjerkevatn løftes 23 meter, slik at det kommer på nivå med det andre vannet som kalles Nåvatn.

I tillegg skal det også bygges en steinmassefylling i Heddersvika.

Dam på dagsorden

Det er Norges vassdrag- og energidirektorat som har pålagt utbedring av anlegget.

Visualisering Sett fra dam Skjerkevatn
Foto: Agder Energi

– Du kan si at å drive å fikse på de fem dammene som hadde pålegg her ville blitt veldig kostbart, og samfunnsøkonomisk ikke like bra som det vi gjør nå, sier Altmann.

Kommunikasjonssjefen forteller at dam-sikkerhet er et viktig tema for kraftbransjen, og at myndighetene har strenge pålegg rundt dette.

– For vår del er nye dammer vårt svar på dette, forteller han, og legger til at steinfyllingsdammer som bygges i dag er det sikreste som bygges av dammer.

Bygger for evigheten

Tor Arne Bekkedal, Agder energi

HMS ingeniør Tor Arne Bekkedal sier at sikkerheten er svært viktig i et slikt anlegg.

Foto: NRK

– Det er viktig at den blir sikrere i forhold til at dammen som bygges skal stå i tiår etter tiår. Det er viktig at det ikke skal komme lekkasjer, og at det ikke sklir ut, sier forklarer HMS ingeniør Tor Arne Bekkedal og understreker:

– Her er det så store vannmengder at skulle det komme lekkasjer, eller i verste fall brudd, kan det få katastrofale konsekvenser.

Dammene i Nåvatn har planlagt riving i 2019, men byggingen av steinfyllingsdammen i Skjerkavatnet starter så fort rivingen av den gamle dammen er ferdig. I løpet av april skal den være borte.

Kilden Kristiansand

Steinmassene tilsvarer nesten ti Kilden teater- og konserthus.

– Det er jo formidable størrelser på dette. Det er steinfyllingsdammer med 500.000 kubikk i denne dammen og 700.000 kubikk i dammen nede på Skjerka, forklarer Bekkedal.

Volumet av steinmassene (se faktaboks) tilsvarer nesten ti Kilden teater- og konserthus i Kristiansand.

Festival rammes

Eikerapen Roots Festival må som følge av endringene klare seg uten en svært mektig kulisse, i bunnen av en 30 meter høy vegg ved en av dammene i Nåvatn.

Festivalen startet i 2004 og trekker årlig rundt 6000 personer til den lille bygda i august.

Festivalen har blant annet bemerket seg med «A Night Under the Dam».

Nett-TV:

2014 ble siste år for dette arrangementet på grunn av rivingen.

Eikerapen Roots Festival 2014 åpnet i dag. Årets konsert "Under the dam" blir den siste som arrangeres på denne spektakulære plassen. Demningen skal rives og erstattes av en større demning som vil legge området under vann.