Hopp til innhold

Får millioner for å forske på fattige barn

– Hvor er alle de fattige barna i Agder, og hvorfor er barnefattigdom så skambelagt? Dette er et av temaene Vest-Agder-museet skal gripe fatt i.

Kathrin Pabst

Kathrin Pabst er leder for forskning, forvaltning og formidling ved Vest-Agder-museet.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Vest-Agder-museet får 2,8 millioner kroner av Kulturrådet. Dette er den av en satsing for å styrke norske museers samfunnsrolle.

Leder for forskning, forvaltning og formidling, Kathrin Pabst ved Vest-Agder-museet forteller at museene nå i større grad kommer til å gå inn i følsomme temaer som samfunnet verken venter eller ønsker at museene skal involvere seg i.

10 prosent fattige barn

Museer verden over er opptatt av «social justice» – å peke på forskjeller og urett.

– Det kan være seksuelt misbruk av barn eller urett som enkelte grupper mennesker har blitt utsatt for i vårt nåværende samfunn. Og det kan dreie seg om spørsmål som for enkelte lokalsamfunn kan bli krevende å håndtere, sier Pabst.

Barnefattigdom er et tema som Vest-Agder-museet nå skal arbeide med.

– 10 prosent av barn på Agder kan karakteriseres som fattige, og dette er et svært høyt tall. Det er lite fokus på dette. Temaet er svært skambelagt. Vi ønsker å få faktainformasjon på bordet og trekke historiske linjer, sier Pabst.

Blir mer kontroversielle

Vest-Agder-museet skal samarbeide med flere museer i Norge. Kontakt med lokalbefolkningen blir viktig – å få inn nye stemmer.

– Betyr de nye arbeidsområdene at museene nå blir mer kontroversielle?

– Jeg håper at det nå blir klart at museer ikke bare er institusjoner som jobber med gjenstander, men som tør å ta opp vanskelige temaer. Vi kan la være å ta opp kontroversielle temaer hvis de er viktige i vår faglige sammenheng.

Vest-Agder-museet fikk mest

Vest-Agder-museet hadde søkt om fem millioner kroner, men fikk 2,8 midler til prosjektet som har som mål å intensivere arbeidet med museenes samfunnsrolle hvor stikkordene er demokrati, menneskerettigheter og refleksjon.

Ingen andre museer fikk så stort tilskudd som Vest-Agder-museet.

Espen Hernes

Espen Hernes er seksjonssjef i Kulturrådet.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Espen Hernes, sjef for museumsseksjonen i Kulturrådet, fremhever prosjektet i Vest-Agder-museet.

– Noen store, bærende prosjekter skiller seg ut og kan være omdreiningspunkt for flere av de andre. Vest-Agder-museets prosjekt «Samfunnsaktør i teori og praksis» skiller seg ut og bør bli et sentralt prosjekt for programmet, der intensjonen er å samle eksempler på museenes utøvelse av sin samfunnsrolle og heve refleksjonen rundt dette, skriver Hernes.