NRK Meny
Normal

Får kritikk etter Sulfid-lekkasje

Statens vegvesen og Agder OPS får krass kritikk fra Fylkesmannen i Aust-Agder for forurensing av flere vassdrag utenfor Lillesand.

E18

Fra utbedring av den gamle E18 på Kaldvell på grensen mellom Lillesand og Grimstad.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Under E18-utbyggingen ble det etablert deponier for sulfid-holdig stein.

Dette lekker ut i flere vassdrag, og har ført til fiskedød flere steder.

Dag Matzow

Dag Matzow kritiserer vegvesenet for å ha gjort for lite for å stoppe lekkasje fra sulfid-deponiene.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

- Nå må Statens vegvesen stoppe lekkasjene, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen, Dag Matzow.

Gjort for lite

Matzow mener Statens vegvesen har gjort for lite for å stoppe lekkasjene fra sulfid-deponiene utenfor Lillesand.

Etter to år, viser målinger at det fortsatt er liten eller ingen tegn til forbedring i flere av vassdragene.

Finn Asmund Hobbesland

Finn Aasmund Hobbesland, leder i Agder OPS.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Statens vegvesen er gitt flere frister for å bedre forholdene i vassdragene, men har ikke overholdt disse.

Nå truer Fylkesmannen med bøter.

Agder OPS tar kritikken alvorlig.

Leder Finn Aasmund Hobbesland sier de er i gang med å rydde opp.