Normal

Får røykekvote

Ansatte i Kvinesdal kommune kan bare røyke tre ganger i løpet av dagen.

Røyk
Foto: www.colourbox.com

Kvinesdal kommune innfører retningslinjer i forhold til røykepauser i løpet av arbeidsdagen.

NETT-RADIO: ORDFØREREN OM DEN NYE RØYKELOVEN

Kommunestyret bestemte at ingen får lov til å røyke mer enn tre ganger per dag, inkludert eventuelle røykepauser i lunsjen.

Ikke alle kan heller røyke samtidig, minst halvparten må være igjen på avdelinga, heter det i vedtaket fra politikerne.

Den nye røykeordninga gjelder ut hele neste år.

Arbeidsmiljøutvalgets forslag

Ordfører Odd Omland mener vedtaket kommunen har gjort er i henhold til lovverket. Det er arbeidsmiljøutvalget i kommunen som har kommet med forslaget om å begrense røykepausene.

Odd Omland

Ordfører Odd Omland i Kvinesdal.

Foto: NRK

- Dette med røyking har hatt en god del fokus gjennom arbeidsmiljøutvalgets arbeid. Det er dette utvalget som har kommet opp med forslaget.

- Formålet er å begrense røykinga i arbeidstida og sørge for at folk er til stede på jobb mest mulig av tida, sier ordfører Odd Omland.

- Hvordan skal dere sjekke når ansatte røyker?

- Nå blir det opp til lederne å følge opp dette med sine ansatte. Jeg regner med at de ansatte vil rette seg etter denne bestemmelsen, sier Omland.

- Kan nekte folk å røyke

Professor i arbeidsrett, Henning Jakhelln, sier kommunen har råderett over de ansattes arbeidstid.

Henning Jakhelln

Professor i arbeidsrett, Henning Jakhelln.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

- Jeg kan ikke forstå annet enn at folk kan røyke så mye de vil i lunsjpausen. Den pausen er fritid, og da kan de røyke så mye de vil, så lenge de befinner seg på et sted der det er lov til å røyke.

- Men, de fleste befinner seg jo på områder hvor det ikke er lov å røyke i utgangspunktet, og da er det jo likegyldig om man har lov til å røyke en eller tre ganger, for man har ganske enkelt ikke lov, sier Jakhellen.