NRK Meny
Normal

Få pasienter fra Sørlandet klager på private helsetjenester

Bare 16 av 66 erstatningssaker fra privat helsetjeneste på Agder har fått medhold hos Norsk Pasientskadeerstatning.

Boring hos tannlegen

Rundt halvparten av klagene til Norsk Pasientskadeerstatning går på pasientskader hos privat tannlege.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Det er betalt ut drøyt 1,1 millioner kroner for pasientskader i den private helsetjenesten på Agder de siste fem årene. Men de aller fleste sakene får avslag fordi det ikke er årsakssammenheng mellom skaden og behandlingen. Dessuten er det alltid

– Alltid risiko for skader ved behandling

– Det er klart at man kan få en skade etter en behandling som ikke skyldes feil behandling. De er en risiko ved enhver behandling. Det kan være noe av grunnen til at medholdsandelen er som den er, sier kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i Norsk Pasientskadeerstatning.

Nesten halvparten av sakene fra Norsk Pasientskadeerstatning gjelder feil tannbehandling.

– Den vanligste skaden folk får etter behandling i privat helsetjeneste, er tap av tenner, sier Castberg.

Hun tror det skyldes at tannlege er den private helsetjenesten flest benytter seg av.

Tannsakene fra Agder-fylkene dreier seg om flere type feil som er begått.

– De har fått feil tannbehandling som i noen tilfeller har ført til tap av tenner, noen har fått behov for mer omfattende behandling og det er noen som har fått nerveskader og smerte etter behandlingen, sier Castberg.

Mann i sykeseng sykepleier

STOR ØKNING: Flere søker om erstatning etter privat helsebehandling. NPE tror det har mye å gjøre med at flere kjenner til ordningen deres.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Det er nest flest klager på ortopedisk behandling, men også ortopedi, anestesi, øyesykdommer og plastkirurgi og kosmetisk behandling er på lista over pasientskader det søkes erstatning for i den private helsetjenesten i Agder.

Blir færre saker

På landsbasis har antallet saker økt med nesten 70 prosent på fem år. Men saksmengden i 2012 og 2013 er nesten identisk. Økningen fra 2009 kan sannsynligvis forklares med økt kjennskap til ordningen, ifølge NPE.

Mens erstatningssakene øker i landet for øvrig, er tallene stabile i Agder-fylkene, forklarer kommunikasjonsdirektøren i Norsk Pasientskadeerstatning.

– I Agder-fylkene ser vi nesten en motsatt tendens. I det første året privat helsetjeneste var en del av ordningen, 2009, var det flest meldte saker. I årene som fulgte har det vært færre saker, sier Castberg.

Hun håper folk er klar over klagemuligheten de har.

– Det vi er opptatt av er at folket er klar over at folk kan melde saken sin til oss. Også når de har fått behandling hos en privat tannlege, kosmetisk kirurg eller hos et privat røntgensenter som for eksempel har feiltolket eller ikke sendt videre bilder. All helsehjelp du får, kan du få erstatning for dersom du ikke har fått den helsehjelpen du skal ha, konstaterer hun.

Hun legger ikke skjul på at det trolig er store mørketall på området.

– Det finnes helt sikkert folk der ute som kan ha rett til erstatning, men som ikke har søkt om det. Da kan de ta kontakt med oss. Det er enkelt å søke erstatning: man fyller ut et skademeldingsskjema, så håndterer vi resten av saken, sier Castberg.