– Helsevesenet må nå lære av sine feil

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) betalte ut 39,3 millioner kroner på grunn av pasientskader ved Sørlandet sykehus i fjor. Det er tre millioner kroner mer enn året før. Pasientombudet i Vest-Agder mener helsevesenet nå må lære av sine feil.

Korridor sykehus

Erstatningsutbetalingene til pasienter ved Sørlandet sykehus økte i fjor sammenlignet med året før.

Foto: Jan Inge Thomassen / NRK

Pasienter som er blitt påført skade innen helsetjenesten kan kreve erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Eli Gotteberg

Pasientombud i Aust-Agder, Eli Marie Gotteberg, sier det brukes kolossalt mye penger på erstatningsutbetalinger etter feil som er begått.

Foto: Espen Bierud / NRK

Pasientskader etter behandling ved Sørlandet sykehus førte til utbetaling av 39,3 millioner kroner i fjor.

De siste fem årene er det utbetalt over 187 millioner kroner etter pasientskader ved Sørlandet sykehus.

– Det første jeg tenker er at dette er et kolossalt høyt tall. Det er mange penger som brukes for å rette opp feil.

Det sier pasient- og brukerombud i Aust-Agder, Eli Marie Gotteberg.

Klinikksjef ikke fornøyd

I fjor ble det betalt ut 13 millioner kroner i erstatning innenfor ortopedi, mens fødselsskader ble erstattet med 7,2 millioner kroner.

Det er også millionutbetalinger innenfor områdene svulster og kreftsykdommer, karsykdommer og hjertesykdommer.

Per Engstrand

Fagdirektør Per Engstrand liker ikke at erstatningsutbetalingene er så høye.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Fagdirektør Per Engstrand er ikke fornøyd med at så mange penger brukes til erstatninger etter pasientskader ved sykehuset.

– Nei, vi kan ikke si at vi er fornøyde med det. Tallene sier også noe om en alvorlighetsgrad, at dette er større skader som har skjedd med noen pasienter. Og det er vi ikke fornøyde med.

Han sier sykehuset tar situasjonen og pasientene på alvor.

– Vi må nå jobbe mot at det blir færre alvorlige hendelser og generelt færre hendelser. Og på sikt vil det kunne føre til færre utbetalinger, sier han.

– Må lære av sine feil

Gunnhild Solberg

Pasientombud i Vest-Agder, Gunnhild Solberg, mener sykehuset nå må lære av sine feil.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Pasient- og brukerombud i Vest-Agder, Gunnhild Solberg, deler Engstrands bekymring for høye utbetalinger.

Hun peker på at helsevesenet må lære av sine feil, slik at erstatningsutbetalingene går ned.

– Utfordringen nå er å bruke erfaringen til Norsk Pasientskadeerstatning for å forhindre at det samme skal skje igjen, sier Solberg til NRK.

– Fokus på kvalitet

Fagdirektøren ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand, mener at millionutbetalingene til pasienter ikke sier noe om kvaliteten på behandlingen som gis ved sykehuset.

Han mener erstatningsoversikten tvert imot viser at sykehuset har fokus på kvalitet og er åpne om feilene som blir begått.

– Jeg tror ikke vi kan si at erstatningsutbetalingene sier noe om kvaliteten på de tjenestene som tilbys, men det sier noe om en åpenhetskultur som vi har. Vi er åpne på hendelser som skjer, og vi er åpne på, sammen med pasienten, at sånt må man søke erstatning for. At dette kommer frem viser nettopp at vi har fokus på kvalitet, sier Engstrand.

Pasient- og brukerombud i Aust-Agder, Eli Marie Gotteberg, er enig med Engstrand i at millionutbetalinger ikke nødvendigvis sier noe om kvaliteten på pasientarbeidet.

– Nei, jeg synes ikke man kan trekke den konklusjonen. Jeg tror dette skyldes at pasienter har blitt mer klar over sine rettigheter, og at helsepersonellet ved sykehuset er flinkere til å informere pasienter om at de kan ha rettigheter i forhold til en erstatning, sier hun.

Handler om lidelse

Fagdirektør Per Engstrand sier pasientskadeerstatning handler mindre om penger enn om mennesker som er påført skade.

– Utgangspunktet er ikke så mye om økonomien. Det som er vanskelig og vondt er at det er mange pasienter som har lidd på grunn av at det har skjedd uheldige hendelser. Og det er egentlig det som bør ha fokus her, avslutter Engstrand.