Tilsynssak mot ultralydklinikk

Fylkeslegen i Telemark har opprettet tilsynssak mot Ultralydklinikken i Skien, etter at tidligere ansatte hevder at det utføres undersøkelser som klinikken verken har kompetanse eller lov til å gjøre.

Ultralydklinikken i Skien

Fungerende fylkeslege May Trude Jensen sier til avisen at de skal se på lovligheten i virksomheten, og at det er kommet tre klager på klinikken siden i vår.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Klinikken i Skien åpnet i 2013, mens eieren også har klinikker i Oslo, Bergen og Tromsø.

Ikke legespesialist

Ultralydklinikken i Skien

Klinikken i Skien åpnet i 2013, mens eieren også har klinikker i Oslo, Bergen og Tromsø.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Jordmor Tove Nordahl raser mot hvordan klinikken drives, skriver Varden. Ifølge Nordahl har eier Dag Harald Hovind verken lov eller kompetanse til å medisinske vurderinger.

Hun stiller også spørsmål ved hva Hovind, som er sonograf, har lov til å gjøre, om han fører pasientjournaler og om han er medlem av Norsk Pasientskadeerstatning.

– Vi mener denne klinikken vurderer på lik linje med en legespesialist, uten å være det, sier Nordahl. Sammen med Gynekolog Mikael Nicolaidis har klaget inn klinikken til Helsetilsynet og Fylkesmannen.

Skal se på lovligheten

Ifølge Varden får de også støtte fra en tidligere ansatt ved Ultralydklinikken som sa opp i sommer.

Fungerende fylkeslege May Trude Jensen sier til avisen at de skal se på lovligheten i virksomheten, og at det er kommet tre klager på klinikken siden i vår.

Klinikkeier Hovind sier til Varden at han driver forsvarlig. Han mener han har god kompetanse på å utføre ultralyd på gravide, og tilbakeviser påstandene fra Nordahl og Nicolaidis.