Hopp til innhold

Ettertrakta kystperler brukes som ferieboliger for statsansatte

Noen av de flotteste stedene langs kysten brukes som feriehjem for ansatte i Kystverket og Tolletaten. – Burde for lengst tilhørt allmennheten, mener kritikere. Nå havner saken i Stortinget.

En av disse naturperlene er Homborsund fyr i Grimstad. Her kan ansatte i Kystverket nyte ferie med sjø på alle kanter.

NRK har undersøkt et 20-talls slike statlige bygg langs hele kysten. I oversiktene vi har fått tilgang til, omtales de som «feriehjem» av etatene selv.

Dette er ikke alle like glade for.

– Disse bygningene og områdene rundt tilhører jo det offentlige. Da er det merkelig at det skal forbeholdes akkurat de som arbeider i en spesiell etat.

Ordene kommer fra Lars Verket, forfatter, friluftsmann og kajakk-entusiast.

Lars Verket utenfor Grønningen fyr ved innseilingen til Kristiansand.

Friluftsentusiast Lars Verket mener flere statlige bygg langs kysten bør overlates til allmennheten.

Foto: Øystein Paulsen

Det er få som kjenner Skagerrak-kysten og den ytre skjærgården bedre enn han. Verket har også overnattet på alle fyrene. Han mener flere bør få muligheten i framtida.

– Det er stadig flere som vil feriere på disse fantastiske stedene. Men det er knapphet på plass. Løsningen er å bruke flere av feriehjemmene til dette, sier Verket.

Nå etterlyser han offentlige retningslinjer som gjør dette mulig.

Padling

Bygningen med fyret brukes i dag som feriehjem for ansatte i Kystverket og deres familier.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

– Adel på fyrøya

Assistentboligen ved siden av fyrbygget i Homborsund driftes i dag av en venneforening.

Bygget er fullbooka hele sesongen med over 800 gjestedøgn i året.

Mangeårig leder av foreningen, Jan Arild Vassbotn sier at Kystverkets monopol på hovedbygningen har frustrert mange i årevis.

– De blir jo lett oppfattet som en adel på øya med sitt eksklusive opplegg.

– Andre folk må stå på venteliste for overnatting. Kystverkets folk har bedre toalettforhold og det flotte fyrbygget alene.

Jan Arild Vassbotn, på Homborsund fyr

Mangeårig leder for Homborsund fyrs venner, Jan Arild Vassbotn, mener Kystverket opptrer som rene adelen på fyret.

Foto: Privat

Vassbotn sier de hadde hatt bruk for mer plass til besøkende og at fyrbygget er godt egnet til dette.

Han forteller at Kystverket også kontant avviser alle som vil opp i selve fyret.

Den lokale barneskolens søknad om å bruke en ubrukt kjeller i bygget er også blitt avvist.

Ifølge Kystverket selv handler dette om å sikre navigasjon og sjøsikkerhet.

Derfor ønsker vi ikke at utenforstående skal ha tilgang til selve navigasjonsinstallasjonen. Det gjelder også andre ansatte hos oss.

Det sier seniorrådgiver for kommunikasjon og samfunnskontakt i Kystverket, Olav Helge Matvik.

Han legger til at det foregår omvisninger i noen fyrtårn der det ligger til rette for dette.

Homborsund fyr

Homborsund fyr er en ettertraktet ferieperle helt ytterst i havet.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Vil være attraktiv arbeidsplass

NRK har fått innsyn i de to etatenes egne oversikter over kystperler som fortsatt benyttes som feriested for statsansatte.

En del av disse brukes i tillegg til kurs og konferanse, ifølge etatene selv.

Kystverket har i løpet av det siste tiåret overlatt en rekke bygninger til Den Norske Turistforening (DNT) og andre frivillige organisasjoner.

Men etaten har en rekke steder beholdt hovedbygningene på fyrene til eget bruk.

Totalt har Kystverket i dag 8 slike feriehjem langs kysten. Og det er en fornuftig bruk, ifølge Olav Helge Matvik i Kystverket.

Olav Helge Matvik seniorrådgiver kommunikasjon og samfunnskontakt KYSTVERKET

Ordningen med feriehjem for ansatte bidrar til å gjøre Kystverket til en attraktiv arbeidsplass, sier seniorrådgiver for kommunikasjon og samfunnskontakt i Kystverket, Olav Helge Matvik.

Foto: Privat

– Dette er et personalpolitisk tiltak som samtidig bidrar til vedlikehold gjennom bruk, mener han.

Han understreker samtidig at 80 av totalt 115 fyrstasjoner allerede er leid ut til eksterne entusiaster og aktører, som før nevnte DNT.

– Men hva er argumentene for å fortsatt bruke bygninger som feriehjem for ansatte?

– Kystverket ønsker å være en attraktiv arbeidsplass og trekke til seg de beste arbeidstakerne. De ansatte har et sterkt engasjement for kysten, og da er feriehjemsordningen et positivt og miljøskapende tilbud.

Oksøy fyr utenfor Kristiansand

Oksøy fyr ligger i innseilingen til Kristiansand. Disponeres for det meste av Kystverket til møter, seminarer og overnatting.

Foto: Lars Verket / larsverket.photography
Møvik tidligere tollstasjon er kun åpent for ansatte i Tolletaten og deres familier. Det har vært konflikt mellom Kristiansand kommune og Tolletaten rundt ilandstigning og tilgang til strandsonen for allmenheten.

Møvik tollstasjon brukes av ansatte i Tolletaten til feriehjem. Området rundt er blitt friområde, men kritikerne mener det er vanskelig å komme til området pga av feriebruken.

Foto: Pål Tegnander / NRK
Odderøya fyr

Odderøy fyr i Kristiansand. Brukes til overnatting av Fylkeskonservatoren.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK
Boligen på Glåpen fyrstasjon ved Moskenes i Lofoten er ikke åpent for publikum, men brukes som feriehjem for Kystverkets ansatte.

Hit til Glåpen fyr kan ansatte i Kystverket komme og nyte ferien med familie og venner. Fyret ligger ved Sørvågen i Moskenes kommune, Lofoten.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK
Homborsund fyr

Den boligen som er tilknyttet tårnet på Homborsund fyr er forbeholdt ansatte som feriebolig. Resten av fyret forvaltes og vedlikeholdes av en venneforening på vegne av Grimstad kommune.

Foto: Pål Tegnander / NRK
Jomfruland fyr

Jomfruland fyr utenfor Kragerø, med sine to fyrtårn. En av bygningene her disponeres som feriehjem for ansatte i Kystverket.

Foto: Lars Verket / larsverket.photography
Vestre Hesnesøy, med Hesnes tidligere tollsted (Hvitt hus nr. 2 fra venstre)

Hesnes tidligere tollstasjon på Vestre Hesnesøy utenfor Grimstad. Hvitt hus nr. 2 fra venstre er den gamle tollstasjonen. Nå feriehjem for tolletaten.

Foto: Pål Tegnander / NRK
Fjøløy fyr

Fjøløy fyr i Rogaland er forbeholdt ansatte i Kystverket.

Foto: Gunnar Morsund / NRK
Fyrhus i forfall

Bjørnsund fyr i Hustadvika i Møre og Romsdal brukes av Kystverkets ansatte som feriebolig.

Foto: Ann Eli Nøsen
Brekkestø gamle tollstasjon

Den gamle tollstasjonen i Brekkestø i Lillesand brukes av tollvesenet som feriebolig.

– En rekke gevinster for samfunnet

Tollvesenet har i mindre grad enn Kystverket sluppet allmennheten inn i de historiske tollbodene.

Disse ligger nærmest på rekke og rad langs Oslofjorden og Sørlandskysten.

14 av bygningene brukes fortsatt som feriested, konferanse og kurssted for de ansatte.

Divisjonsdirektør i Tolletaten, Erik Guldhav, understreker at mange av tollbodene er fredet og må bevares godt over tid. At etaten selv bruker bygningene, sikrer dette, mener han.

Divisjonsdirektør Erik Guldhav i administrasjonsdivisjonen i Tolletaten

Mange av tollbodene er freda bygninger. At tolletaten har ansvar for disse sikrer at de blir tatt skikkelig vare på, sier divisjonsdirektør Erik Guldhav i administrasjonsdivisjonen i Tolletaten

Foto: Bård Gudim / Tolletaten

– Ordningen er helhetlig, ressurseffektiv og har en rekke gevinster for samfunnet. Dette må ikke må betraktes som en «ferieordning» for ansatte.

Han understreker at denne bruken også er med på å finansiere driften gjennom noe dugnadsinnsats, velferdsmidler og egenbetaling.

Men den viktigste grunnen til å beholde tollbodene er derimot noe han omtaler som «maritim kontroll».

Hva dette innebærer og hvordan de nedlagte, eldre tollbodene kan bidra til dette, vil han ikke kommentere.

Operativ bruk til maritim virksomhet kan vi av skjermingshensyn ikke kommentere, sier Guldhav.

– Statlig privatisering

På Møvig i Kristiansand viser Jon Holt oss den gamle Tollboden med tilhørende bygg. Det staselige hvitmalte hovedhuset fra 1700-tallet er omgitt av svaberg og friområder på alle sider.

Også denne benyttes som feriehjem i eaten. Holt mener bygget burde vært overtatt av andre og brukt til mer allmenne formål.

Blant annet til å formidle den spennende historien i området.

Jan Holt ved tollstasjonen på Møvig

Jon Holt mener bruken av den gamle tollstasjonen på Møvig hindrer allmenn ferdsel. Han mener tolletaten bør gi fra seg bygget og at det kan drives historisk formidling der.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Det er ikke bare tolletaten som kan klare å holde og drifte disse bygningene. Vi har mange eksempler på at organisasjoner, lag og foreninger har klart dette på en utmerket måte.

Som tidligere juridisk rådgiver i Kristiansand kommune fikk Holt for noen år siden Tollvesenet med på å gjøre uteområdene rundt bygningene til et friområde.

Men han mener bruken av selve bygget som feriested fortsatt hindrer allmennheten skikkelig tilgang til viktige sjøområder.

– Som dere ser vil folk flest kvie seg for å gå forbi den hellebelagte uteplassen her når det er folk i huset, sier han.

Han mener dagens bruk av tollboden fungerer som en ren statlig privatisering av området.

Tolletaten avviser dette og viser til at Holt var godt fornøyd da området ble omgjort til friområde.

Møvig tollstasjon.

Områdene rundt tollstasjonen på Møvig er friområde. Men kritikerne mener bruken av bygget, blant annet til feriested for Tollansatte, hindrer allmenn ferdsel.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Ta saken til Stortinget

Miljøpartiet de grønne, MDG tar nå saken til Stortinget. Fungerende partileder Arild Hermstad mener det er merkelig at disse bygningene ikke er åpne for alle.

Det er på høy tid at disse hyttene gjøres tilgjengelig for allmennheten. Det er fellesskapet som eier dem og det er fellesskapet som har ansvar for vedlikeholdet. Da må stedene også kunne brukes av folk flest.

Hermstad sier samtidig han er glad for at en del av eiendommene allerede er åpnet ved at turistforening og andre har overtatt drifta.

Jeg håper Staten raskt går i dialog med DNT om gjøre det samme med flere hytter. Vi kommer uansett til å ta opp saken i Stortinget i løpet av høsten.

Vestre Hesnesøy, med Hesnes tidligere tollsted (Hvitt hus nr. 2 fra venstre)

Vestre Hesnesøy, med Hesnes tidligere tollsted (Hvitt hus nr. 2 fra venstre).

Foto: Pål Tegnander / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Noctiluca scintillans

Mottok flere meldinger om «sjoko-vann»

Drap åsted Porsgrunn, politi

Oliver (22) drept: – Slo for å drepe

Hentet fra Ukraina-prosjektets Facebook side.

Brukte vinduer får nytt liv i Ukraina

null
Spiller nå
Reagerer på dette synet 00:36
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,1 kr
Dyrest kl. 19 2,53 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,8 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mai 2023 – mai 2024
    + 5,4 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %