Erklært sinnsyk etter sms

Fylkeslegen i Aust-Agder kritiserer en psykiater ved Sørlandet sykehus i Arendal fordi han opprettet journal på en mann han mente var sinnsyk, uten å snakke med ham først.

Sørlandet sykehus Arendal

Helsetilsynet reagerer kraftig på at at overlegen ved psykiatrisk avdeling i Arendal vurderte en pasient som psykotisk uten å ha hatt en eneste samtale med mannen.

Foto: NRK

Psykiateren mente en mann var sinnsyk og opprettet en journal på ham, på bakgrunn av informasjon fra en bekjent.

Mannen psykiateren brukte som kilde, hadde sine opplysninger fra sms- og brevkontakt hans datter hadde med mannen, skriver Agderposten.

Fylkeslegen kritiserer også sykehuset for å ha stilt seg bak legens handlemåte.

– Det alvorlige i denne saken er at sykehuset opprettet en journal på en pasient de ikke skulle ha opprettet journal på. Sykehuset har ikke rett til å gi helsehjelp til en som ikke ber om det. Det forbausende er at sykehusledelsen stilte seg bak legen. Her har en frisk pasient blitt erklært sinnssyk, sånt skal ikke skje i psykiatrien, sier pasient-og brukerombud Eli Gotteberg til avisa.

Kontaktet fastlegen

Psykiateren mente innholdet i brevene og meldingene mannen sendte til kvinna, kunne bære bud om alvorlig sinnslidelse og personlighetsavvik. Han kontaktet mannens fastlege med sine opplysninger.

Fastlegen innkalte mannen til et møte og slik ble saken kjent for ham. Fastlegen har ikke funnet holdepunkter for psykiaterens diagnose.