Hopp til innhold

Er kritisk til ny kombi-institusjon for barnevernsbarn

Landets første fellesinstitusjon for psykiatri og barnevern skal ligge i Søgne. Men statsråd Solveig Horne (Frp) blir nå advart mot å tro at slike institusjoner kan løse alvorlige problemer i barnevernet.

En institusjon som kombinerer barnevern og psykiatri, skal legges til Lunde i Søgne. Men nå blir Solveig Horne sterkt advart, mot å tro at slike institusjoner, kan løse alvorlige problemer innen barnevernet.

Barnevernsbarna Fredrik og Gloria møtte statsråd Solveig Horne i dag og ga uttrykk for skepsis i forhold til den nye kombi-institusjonen som nå skal etableres.

Solveig Horne

Statsråd Solveig Horne (Frp).

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne kom i dag med nyheten om at Søgne kommune får den ene av to nye institusjoner som skal kombinere barnevern og psykiatri.

Regjeringen etablerer nå to slike institusjoner i landet og flere alvorlige kriminalsaker og drapssaker på Sørlandet de siste årene med barn involvert, gjør at regjeringen har funnet det formålstjenlig å legge en slik institusjon til landsdelen.

– Dette blir en institusjon der ungdommen skal få omsorg og kjærlighet, men de skal også få behandling og hjelp til de utfordringene de har, sier Horne til NRK.

Drap, begått av svært unge mennesker, har aktualisert behovet for en ny type barnevernsinstitusjon her i landet.

– Barn som er under barnevernet og som også trenger hjelp fra psykisk helsevern, faller ofte mellom to stoler. De får ikke den behandlingen og omsorgen de skal ha, og derfor har helseministeren og jeg vært opptatt av å få på plass en fellesinstitusjon som både skal gi omsorg og hjelp innen psykisk helsevern til unge som trenger det, sier Horne.

Møtte ministeren

Fredrik og Gloria

Barnevernsbarna Fredrik og Gloria møtte statsråd Solveig Horne i dag.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

To ungdommer med egne erfaringer fra barnevernet møtte ministeren med et hjertesukk i dag.

– Å komme på institusjon med en masse folk med fin utdanning som skal behandle deg, blir å starte i feil ende, sa Fredrik til statsråden.

– Å bo i et hjem med mange eksperter gjør det ikke nødvendigvis trygt her inne, sier Gloria og peker på hjertet sitt.

– Og er det ikke trygt inne i ungdommen, så blir det ikke bedre, sa hun mens statsråden lyttet.

Lederen for barnevernet i Arendal er også redd for at det skjer en sykeliggjøring av barn, som havner hos barnevernet. Mye god omsorg, kan være bedre enn behandling, sier hun.

Barnevernsleder Iris Olsen.

Advarer

Statsråd Solveig Horne blir nå advart mot å tro at slike institusjoner kan løse alvorlige problemer innen barnevernet.

Lederen for barnevernet i Arendal, Iris Olsen, har en rekke betenkeligheter i forhold til en slik kombinasjonsinstitusjon.

Hun er redd for at det skjer en sykeliggjøring av barn som havner hos barnevernet.

Mye god omsorg kan være bedre enn slik institusjonsbehandling, sier Olsen.

– Jeg har stor respekt for de utfordringene vi står overfor som gjør at man har landet på å etablere kombinasjonsinstitusjoner. Men jeg er redd for at barna skal bli sykeliggjort mer. Jeg er også redd for at vi skal få flere barn med flere diagnoser og jeg er redd for at det skal bli en institusjon hvor vi beskytter samfunnet mer enn vi klarer å beskytte barna, sier Olsen.

Hun frykter at en slik institusjon skal bli en sikkerhetsinstitusjon mer enn en behandlingsinstitusjon for barnevernsbarn.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Tobias Santelmann skal spille Harry Hole 01:30
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 12 1,03 kr
Dyrest kl. 08 1,42 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
    + 6,8 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %