NRK Meny
Normal

Elkem vil øke utslippene til sjøen

Elkem Solar i Kristiansand vil øke produksjonen av silisium til solcelleindustrien med 25 prosent neste år, og vil dermed måtte øke utslippene til sjøen.

Elkem Solar i Kristiansand vil styrke sin posisjon i et hardt solcellemarked. Bedriften planlegger nå å øke produksjonen. Men med utvidelser følger også økte utslipp.

VIDEO: Elkem Solar vil øke produksjonen og dermed også utslippene til både sjø og luft. – Utslippene er ubetydelige, sier verksdirektør Geir Ausland.

Bedriften søker miljømyndighetene om å øke utslippene av kobber, nikkel og arsen til Kristiansandsfjorden.

Elkem Solar mener at utslippene ikke vil få innvirkning på miljøet i fjorden.

Elkem henviser til Norsk Institutt for vannforskning, NIVA, og andre miljøeksperter som mener at utslippsøkningen ikke vil få innvirkning på miljøet i fjorden.

Verksdirektør ved Elkem, Geir Ausland, sier at det er nødvendig å øke produksjonen for å bli mer konkurransedyktig i markedet.

– Bransjen vår er inne i en tøff periode og vi jobber med å styrke vår konkurransekraft ved å øke kapasiteten til fabrikken vår, sier han

Øke utslippene til sjøen

Elkem Solar

Elkem Solar i Kristiansand. (Arkivfoto)

Foto: NRK

Elkem Solar produserer høyrent silisium for verdens solcelleindustri.

Nå vil kristiansandsbedriften effektivisere og øke produksjonen.

For å få det til er det nødvendig å øke utslippene både til vann og luft.

I søknaden til Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif, ber bedriften om å få slippe ut blant annet mer metaller som kobber og nikkel.

Bedriften søker også om å øke utslippet av svoveldioksid til luft fra 160 tonn per år til 200 tonn per år. Utslipp av nitrogenoksider søker bedriften om å øke fra 240 tonn per år til 320 tonn per år.

Utslippene av kobber til sjøen skal økes fra 10 til 50 kilo i året.

Verksdirektøren mener likevel det er snakk om relativt små mengder.

– De utslippene som kommer fra Elkem Solar er meget små og ubetydelige, både ut ifra vår vurdering og vurderingen til NIVA og andre instanser som har vurdert disse økte utslippene, sier Ausland.

Voksende marked

Markedet for solceller vokser med 30 til 40 prosent i året.

Elkem Solar satser på å øke produksjonen fra 2013.

Men Ausland regner likevel med flere vanskelige år fremover for bedriften.

– Det har vært utfordrende tider for hele vår bransje, men dette er vår måte å styrke vår konkurransesituasjon på. Vi er optimister i forhold til at vi langsiktig skal være en aktør i dette markedet, sier han.

Økningen i produksjonen vil ikke gi flere arbeidsplasser ved bedriften.