Vil sosialisere eldre menn

Eldre menn er de mest ensomme her til lands. Nå vil eldre - og folkehelseministeren finne dem slik at de kan få en bedre hverdag.

Eldre menn om ensomhet

Disse mannfolkene fant hverandre på Kongens Senter. Nå møtes de flere ganger i uka. Fra venstre: Arvid Nilsen, Per Otto Ingebretsen, Ove Sten Olsen og Olav Hagen.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Mange synes nok det er vanskelig å gå inn i et miljø hvor de ikke kjenner noen. De er kanskje litt sjenerte, sier Ove Sten OIsen.

Sammen med Arvid Nilsen, Per Otto Ingebretsen og Olav Hagen sitter han rundt et bord ved sjøen i Kristiansand. De fire eldre herrene ble kjent på Kongens Senter, et seniorsenter i Kristiansand. Nå møtes de flere ganger i uka for trim og sosialt fellesskap.

Sten Olsen prøver å forklare hvorfor det er så vanskelig å nå ut til eldre, ensomme menn.

Eldre – og folkehelseminister Åse Michaelsen sier at de er den gruppen i samfunnet som sliter mest med ensomhet. I regjeringens folkehelsemelding som kommer over nyttår, vil hun derfor ha et økt fokus på denne gruppen.

– Vi må få de ut av sofaen. Den ensomheten de kjenner er en ond spiral. Vi vet at ensomhet er en stor utfordring i samfunnet, sier Michaelsen.

Utfordringen er å finne disse mennene. Få av dem finner veien til tilbud som Kongens Senter slik Ove Steen Olsen og de tre kompisene gjorde.

Per Otto Ingebretsen (t.v.), Ove Sten Olsen, Arvid Nilsen og Olav Hagen møtes et par ganger i uka for trening og sosialt fellesskap. De tror det er viktig for eldre menn «å finne flokken sin».

Må fange de opp

Michaelsen tenker det er en oppgave for kommunen å kartlegge hvor de forskjellige bor og hva som kan gjøres for å få dem med.

– Disse mennene må finne flokken sin. Vi må møte dem på de områdene de er opptatt av, det være seg snakke om gamle tider, bygge modellbåter eller hva det måtte være, sier Micaelsen.

Hun forteller at de i England har opprettet såkalte «Mens shelter», oversatt til mannegarasje for å gi et tilbud til ensomme menn.

– Vi må kartlegge hvem de er, fange de opp og gi de et lavterskeltilbud. Jeg tenker at kommunene, frivilligheten og andre kan være med som gode medspillere, sier ministeren.

Åse Michaelsen

Eldre – og folkehelseminister Åse Michaelsen skal ha fokus på gruppen eldre, ensomme menn i i regjeringens folkehelsemelding som kommer til nyttår.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Døtre ringer om ensomme fedre

Tore Tønnesen, seniorsenterleder på Kongens Senter, innrømmer at de sliter med å nå fram til eldre, ensomme menn. Undersøkelser viser at over 70 prosent av seniorsenterets brukere er kvinner.

– Vi får ofte telefoner fra døtre som gjerne vil få ut faren sin som sitter mye hjemme alene og ikke vil gå ut døra, sier Tønnesen.

Han tror disse eldre må oppsøkes der de bor. På den måten kan de kanskje motiveres til å komme seg ut.

Arvid Nilsen kommer med følgende råd:

– Den enkelte må finne flokken sin og miljøet han trives i. Det er utallige muligheter i byen, men du må kanskje lete litt før du finner akkurat din flokk, sier han.