Ensomme og isolerte – selv om de har hjemmehjelp

Hjemmesykepleien har så dårlig tid til å sette seg ned og prate at det går ut over helsa til de eldre.

Gammel kvinne på sykehjem

Få kommuner har vedtak på at ansatte i hjemmetjenesten skal ta seg tid til å snakke med de eldre og høre hva de har behov for.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Ny forskning viser at mange eldre som bor hjemme, føler seg ensomme og isolerte. De forteller at kommunens hjemmetjeneste ikke har tid til å prate med dem, sier forsker Mai Camilla Munkejord.

– Vi risikerer at unødig mange eldre må leve i isolasjon og ensomhet. De øker faren for både svekket fysisk og psykisk helse.

Munkejord mener den kommunale hjemmetjenesten i Norge handler mer om sykepleie enn om livskvalitet.

– Vi opplever at de ansatte i hjemmesykepleien ikke ser det som sin rolle å møte de eldres behov for sosial omsorg. Samtidig forteller de om at de eldre ønsker seg en prat over en kaffekopp.

Tilbakemeldingene fra hjemmesykepleien er at de ønsker at «noen» tar ansvar for de sosiale oppgavene som de selv ikke har tid til, sier Munkjeord.

Mai Camilla Munkejord

Sverige satser mer på eldres livskvalitet og verdighet. Forsker Mai Camilla Munkejord mener norske kommuner skal gjøre det samme.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Datagrunnlag fra kommuner i Nord-Norge

Munkejord er seniorforsker ved Uni Research. Sammen med kollegaene Helga Eggebø ved Nordlandsforskning og Walter Schönfelder fra Universitetet i Tromsø har hun nettopp fullført en rapport om hvordan den sosiale omsorgen for eldre ivaretas i hjemmeomsorgen.

Undersøkelsen er gjennomført i kommunene Tana i Finnmark og Steigen i Nordland. Forskerne mener funnene er representative for hele landet, fordi kommunene organiserer arbeidet sitt nokså likt.

De har snakket med 50 personer, både eldre, ansatte og ledere i den kommunale hjemmetjenesten, pårørende og representanter fra frivillig sektor.

Folk i Tana

Politikerne i Tana var lydhøre overfor budskapet til forsker Mai Camilla Munkejord.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Behov for tid til å prate

Store avstander har gjort at hjemmetjenesten i Tana har lagt inn mer tid ved hvert hjemmebesøk enn mange andre kommuner. Virksomhetsleder for hjemmetjenesten, Kati Kannisto, får likevel tilbakemeldinger om eldre som føler seg ensomme og isolerte.

– Vi ser at det er behov for mer sosial omsorg. Hjemmesykepleien klarer å dekke noe, men de må konsentrere seg om de medisinske oppgavene. Vi har ikke vært oppmerksomme på hvor viktig praten rundt kaffekoppen er, sier Kannisto.

Sammen med forskerne skal hjemmetjenesten i Tana finne gode løsninger for de eldre i kommunen.

Mer innhold i eldreomsorgen

Munkejord mener kommunen må legge større vekt på livskvalitet i de kommunale tjenestene.

– De eldre har sjelden vedtak på at hjemmesykepleien eller hjemmehjelpen skal ta seg tid til en prat, eller at de skal koble dem opp mot sosiale møteplasser, sier Munkejord.

Generalsekretær pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman

Pensjonistforbundet frykter at eldre som bor hjemme, blir ensomme. Derfor er det viktig at kommuner legger vekt på livskvalitet, sier generalsekretær Harald Olimb Norman.

Foto: privat

Generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet mener at dersom politikerne på Stortinget skal få gjennomslag for at eldre skal bo lenger hjemme, må kommunene prioritere livskvalitet.

– Vi ser at eldre som bor hjemme fort kan bli ensomme. Da må det legges mer vekt på hva hjemmehjelpen kan utføre av oppgaver utover det rent medisinske, sier Harald Olimb Norman.