Normal

Denne båthavna skal giftsjekkes

Kristiansand kommune må sjekke forurensing i fem småbåthavner i løpet av våren og sommeren.

Kuholmen småbåthavn

Kuholmen småbåthavn er en av fem som skal sjekkes i Kristiansand.

Foto: Håvard Raustøl/NRK

Det er Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som ber Kristiansand kommune sjekke de fem største småbåthavnene for mulig forurensing.

Giftsjekken gjelder småbåthavnene Kuholmen, Auglandsbukta, Ternevika, Hånesbukta og Christianholm.

– Vi prøver å få til inspeksjonene sammen med kommunen i løpet av våren eller tidlig sommer, sier Lisbeth Schnug hos Fylkesmannens miljøvernavdeling til NRK.

Har blitt bedre

Kuholmen småbåthavn

Kuholmen småbåthavn i Kristiansand.

Foto: HÅVARD RAUSTØL
Lisbeth Schnug

Lisbeth Schnug er overingeniør hos Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

I brevet fra Fylkesmannen til kommunen står det at forholdene i Kristiansandsfjorden er blitt bedre de siste årene, men at god økologisk og kjemisk tilstand ennå ikke er nådd.

Mens de direkte utslippene fra industrien har blitt betydelig redusert siden 1980- og 90-tallet, har de til dels sterkt forurensede sedimentene lenge spilt en sentral rolle i å opprettholde miljøgiftkonsentrasjonene i fjorden, heter det videre i brevet.

– Det har blitt brukt mye penger på å rydde opp i dette, men vi ser at det fremdeles er tilførsel av miljøgifter til sjøen, sier Schnug.

Hun antar at småbåthavner kan være en kilde til miljøgifter, og derfor er sjekken av de fem største småbåthavnene i Kristiansand viktig nå.

– Vi ser at småbåthavner kan være en av hovedkildene for tilførsel av miljøgifter til fjorden, så dette har ganske høy prioritet hos oss.

Ingen konsekvenser for båtfolket

Fokuset fra Fylkesmannen gjelder ikke bare Kristiansand, men også andre kystområder på Sørlandet.

– Vi følger også opp i for eksempel Lister-regionen, der arbeidet med opprydding er ganske godt i gang i Listafjorden, sier Schnug.

– Vil båtfolket merke noe til disse undersøkelsene?

– Nei, det vil de trolig ikke. Det å ta prøver forstyrrer ikke driften i småbåthavnene.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med ledelsen for småbåthavnene i Kristiansand kommune.

Sjøbunnen i store deler av havneområdet i Trondheim er svært forurensa. Nå skal det ryddes opp for flere hundre millioner kroner, og i dag startet arbeidet i Ravnkloa.

Se video fra da Trondheim havn ble ryddet i fjor høst.