Hopp til innhold

Har funnet årsaken til fire av fem sykkelulykker

Et nytt registrerings-verktøy knuser myter. For første gang får vi svaret på hvor, hvordan og hvorfor sykkelulykker skjer.

Sykkelulykke Kristin Tverberg.

Kristin Tverberg fra Kristiansand pendler til jobben i byen. Ved togskinnene i havna gikk hun på trynet.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Langs togskinner på fergekaia i Kristiansand går en populær sykkelrute. En av dem som har gått på en smell her er Kristin Tverberg.

– Hjulet setter seg fast i skinnene og da går det som det må gå. Da går du på trynet, forteller Tverberg.

De fleste sykkelulykker skjer på denne måten, nemlig uten andre involverte. Det viser ferske tall fra et pågående prosjekt.

– Det er en misforståelse at det farligste for syklistene er andre trafikanter. Eneulykkene kan ha ganske alvorlige konsekvenser, sier Katrine Karlsen, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Portrett av forsker Katrine Karlsen i Transportøkonomisk institutt.

Katrine Karlsen er en av forskerne bak prosjektet ReCyCLIST.

Foto: Nils Kare Nesvold / Nils Kare Nesvold

Har avdekket mørketall

Karlsen er en av dem som står bak prosjektet ReCyCLIST. Et verktøy som for første gang kan kartlegge hvor, hvordan og hvorfor sykkelulykker skjer.

Pilotprosjektet på Sørlandet har nå vært i gang i 3 måneder. Allerede er 200 ulykker registrert bare i Agder.

Vi involverer leger og sykehus der folk som blir skadet kommer inn, i motsetning til den offentlige statistikken som i stor grad baserer seg på politiets registreringer, forteller Karlsen.

Til nå er 80 prosent av de registrerte skadene eneulykker. Det innebærer at de etter all sannsynlighet ikke ville blitt registrert noe sted tidligere.

Nå får man virkelig tall på hvilken utfordring dette er for syklister, sier Karlsen.

Sykkel illustrasjon
Tidligere kartlegginger av sykkelulykker har vært sprikende.
sykkel illustrasjon
I 2017 og 2018 registrerte SSB i gjennomsnitt 418 skadde i sykkelulykker.
sykkel illustrasjon
Den samme oversikten fra Norsk pasientregister, viser 3226 skadde.
sykkel illustrasjon
Det er nesten åtte ganger så mange.

I det nye prosjektet samarbeider Transportøkonimisk institutt, sykehusene på Sørlandet, helsepersonell og fastleger om å dele ut detaljerte spørreskjemaer til pasienter.

– Veldig mange oppsøker jo enten legevakt eller sykehus, uten at politiet har vært involvert, og det er jo de vi lettere får tak i nå med dette prosjektet.

Det sier Tine Nyberg, seksjonsleder for akuttmottaket på sykehuset i Kristiansand. Hun har troen på prosjektet.

– Vi vet jo allerede nå at de har registrert flere skader enn de vi har visst om, for vi har ikke noen sikre tall, sier Nyberg.

Målet er å forebygge

Da jobbsyklist Kristin Tverberg gikk på trynet langs togskinnene i Kristiansand, ble hun ikke alvorlig skadet. Dermed ble ikke skaden registrert noe sted.

Men i ettertid har hun snakket med mange som har skadet seg på akkurat samme sted.

– Det har vært brudd, lange sykemeldinger, hodeskader og veldig mye forskjellig, forteller Tverberg.

jobbsyklist Kristin Tverberg i Kristiansand.

Langs disse togskinnene har mange syklister gått på trynet. Men til nå er det ingen som har visst akkurat hvor mange.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

I den nye oversikten registreres det hva slags skade det er snakk om, i tillegg til hvor den har skjedd.

Målet er å forebygge fremtidige skader. Blant annet ved å gjøre konkrete tiltak i infrastrukturen, hvis det kommer opphopninger av ulykker et bestemt sted.

– Da får vi flere ut på sykkelstien, enda bedre folkehelse og ikke minst færre ulykker, sier Tverberg.

null
Spiller nå
AnneMa liker ikke Digipost! 01:22
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 1,29 kr
Dyrest kl. 18 1,9 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 5,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,3 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %