Hopp til innhold

Nytt verktøy skal avsløre Norges verste ulykkessteder

For første gang skal et nasjonalt verktøy kartlegge hvor, hvordan og hvorfor sykkelulykker skjer. Målet er å unngå alvorlige ulykker og skader.

Sparkesykkelulykke i Festningsgata i Kristiansand.

For én uke siden kolliderte en syklist med en bil i Festningsgata i Kristiansand. Nå skal alle slike ulykker kartlegges.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Vi vet at mange sykkelskader skjer på grunn av eneulykker - fordi det er stein og hull i veien. Hvis vi får oversikt over hvor disse skadene skjer, kan vi også gjøre tiltak for å forebygge, sier Torkel Bjørnskau.

Han er forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), som står bak prosjektet ReCyCLIST.

Ved hjelp av et digitalt registreringsverktøy kan folk markere hvor de har vært involvert i en sykkelulykke. På den måten kan TØI, sykehus og legevakt få en unik oversikt over steder hvor det skjer mange ulykker.

Registrering av sykkelulykker

De røde prikken skal etter hvert avsløre hvor det skjer mange sykkelulykker.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Resultatene kan TØI og samferdselsmyndighetene bruke til å gå inn med tiltak på de områdene som er spesielt utsatt.

Pasientene som kommer inn etter sykkelulykker, skal også følges opp og kartlegges.

– For helsesektoren er det viktig å få kunnskap om hva slags langvarige konsekvenser det er snakk om, sier Bjørnskau.

Skadelegevakt Sørlandet

Mange syklister som har vært utsatt for en ulykke ender opp her. Nå vil TØI og Sørlandets sykehus finne ut hvorfor.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ikke redd for å sykle

Mathias Ronold sykler mye, men er ikke så redd for at det skal gå galt. Han er likevel positiv til at ulykker kartlegges.

– Kristiansand er jo en sykkelby, så det er jo ikke dumt at de tar litt ekstra hånd om syklistene.

– Her i Kristiansand synes jeg sykkel er helt fabelaktig, sier Helle Sofie Sagøy.

Hun er også positiv til kartleggingsystemet.

– Jeg føler meg litt dum her jeg står uten hjelm, ler hun. Det er jo en dårlig uvane.

Hun synes selv at elsparkesyklene er skumlere å bruke en vanlig sykkel.

Helle Sofie Sagøy

Helle Sofie Sagøy synes det er en dårlig uvane å ikke bruke hjelm. Men hun elsker å sykle i Kristiansand.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Skal også kartlegge skadeomfang

Det nye systemet skal først testes ut. Sørlandet har blitt valgt ut som prøveområdet.

Monica Mykland Andersen er positiv til at ulykkene og skadene nå skal kartlegges.

Hun er enhetsleder på akuttmottaket på Sørlandets sykehus, hvor de får inn mange som har vært utsatt for sykkelulykker.

Noen veldig alvorlige.

Hun tror at kartleggingen kan være med på å besvare spørsmål som hvor og hvorfor det skjer.

Syklister Kristiansand

Kristiansand er en sykkelby, og mange bruker de markerte sykkelstiene.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi er veldig positive til det fordi vi tror det kan ha en forebyggende effekt.

Hvis det kommer inn pasienter som har vært utsatt for en sykkelulykke blir vedkommende spurt om han eller hun er villig til å bli med på forskningsprosjektet.

Pasientene følges også opp i ettertid for å kartlegge langsiktige konsekvenser av slike ulykker.