NRK Meny
Normal

Dammen i Skjerkevatn blir 30 meter høyere enn i dag

Agder Energi har i dag vedtatt å bygge to nye dammer i tilknytning til Skjerkevatn og Nåvatn i Åseral kommune. Det betyr at vannstanden i Skjerkevatn heves 23 meter.

Dam i Skjerkevatn

– Den nye demningen her i Skjerkevatn blir 30 meter høyere enn denne som står her i dag (som er omtrent 20 meter). Til denne ene dammen vil det gå med cirka 700.000 kubikk med stein, sier assisterende prosjektleder for de nye dammene, Tor Åmdal.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Bakgrunnen for byggingen av nye dammer er at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt pålegg om å bygge om de til sammen fem dammene i Skjerkevatn og Nåvatn.

Årsaken er at det er kommet nye, omfattende sikkerhetsmessige krav til betongdammene som står der i dag.

– En rehabilitering av eksisterende dammer ble vurdert som svært kostbart. Agder Energi konkluderte ut fra en totalvurdering med at bygging av nye dammer ville være den beste løsningen. I tillegg øker vi konsernets produksjon ved at magasinvolum og fallhøyde øker, sier Nysted i en pressemelding.

Ett magasin

De nye dammene vil føre til at vannflaten i dagens Skjerkevatn heves 23 meter, slik at Skjerkevatn og Nåvatn vil fremstå som ett magasin. Den eksisterende betongdammen i Skjerkevatn vil bli erstattet med en steinfyllingsdam.

Denne blir omtrent 60 meter høy, det vil si over 30 meter høyere enn dagens dam. På bakkeplan blir demningen om lag 200 meter bred.

Sist uke var personell fra forsvaret i Skjerkevatn og fjernet 25 håndgranater som ble dumpet der etter 2. verdenskrig. Vannet ble av den grunn tappet nesten helt ned, men dette skal fylles igjen, og det blir trolig drift av dammen, og strømproduksjon under hele byggeprosessen.

Det blir i tillegg bygget en steinfyllingsdam i Heddersvika. De fire gamle dammene i Nåvatn vil bli helt eller delvis fjernet.

Skjerkevatn i Åseral

Skjerkevatn er tappet ned for å finne og sprenge håndgranater fra 2. verdenskrig. Mannskaper fra Forsvaret avsluttet arbeidet sist fredag, og alt er nå klart for å starte bygging av nye dammer.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Gamle planer

Planene om utvidelse av Skjerka-anlegget og ny regulering i området går tilbake
til 1996. Vest-Agder Energiverk søkte da om konsesjon, men søknaden ble trukket i 2003.

Agder Energi opplyser at en revurdering av dammene startet allerede i 2002 og førte til at selskapet sendte en konsesjonssøknad i 2008 for å øke reguleringen av Skjerkevatn. NVE sendte sin innstilling om godkjenning til Olje- og energidepartementet i 2011 og konsesjon ble gitt i desember 2013.

Ønsker videre utbygging

Agder Energi søkte i 2013 om konsesjon for opprusting og utvidelse av anleggene i Åseral. I tillegg til nytt aggregat i Skjerka kraftverk, omfatter søknaden ny tunnel mellom Langevatn og Nåvatn, to nye kraftstasjoner og ny dam ved Langevatn.

NETT-TV: Her fjernet Forsvaret 25 håndgranater fra 2. verdenskrig

Ved Skjerkevatn i Åseral har Forsvaret sprengt tjuefem håndgranater fra 2. verdenskrig der det skal bygges nye dammer.

NETT-TV: Planer om store utbygginger ved Skjerkevatn.