Sprengte 25 granater fra krigen

25 håndranater fra 2. verdenskrig er funnet og destruert ved dammen ved Skjerka kraftverk i Åseral.

Ved Skjerkevatn i Åseral har Forsvaret sprengt tjuefem håndgranater fra 2. verdenskrig der det skal bygges nye dammer.

Agder Energi har planer om å bygge en ny 60 meter høy og 200 meter bred dam over den gamle dammen i Skjerkevatn i Åseral kommune.

Etter 2. verdenskrig ble det dumpet håndgranater og annet sprengstoff i Skjerkevatn, og det er viktig å finne og uskadeliggjøre dette før anleggsarbeidet med den nye dammen starter.

Spesialtrente hunder

Dammen ble tappet, og i to uke har personell fra Forsvaret med hjelp fra Forsvarets hundeskole vært på plass med fem spesialtrente hunder, som kan finne sprengstoff dypt nede i mudderet. Forsvaret har også fjernstyrte gravemaskiner som har blitt brukt.

– Granatene ble funnet ganske høyt oppe i dammen, nær demningen. Det var det mest naturlige stedet å dumpe håndgranatene. Her gikk det en vei like forbi demningen, langs dammen, forteller prosjektleder Jarle Bøckmann i AF Decom.

Dumpet i vannet

– Når de dumpet eksplosivene like etter krigen, var de ferdig med å rydde stillinger og slikt. Og dette var det nærmeste stedet de kom til vann. De dumpet det i vann for at det skulle bli fortere ufarliggjort, og slik at folk ikke skulle komme borti det og bli skadet av det, sier Bøckmann.

25 håndgranater er funnet, og ble torsdag kveld sprengt.

– Nå planlegger Agder Energi et stort arbeid med ny dam her. Derfor var det nødvendig å få fjernet granatene. Det kan være fare for eksplosjon dersom maskiner eller folk kommer borti dette, sier Bøckmann.

Rykter

Det har vært flere rykter i lokalsamfunnet om at det fortsatt skulle befinne seg granater i dammen, og de skulle vise seg å stemme.

– Rundt 1980 ble det ryddet en god del granater her, men vi trodde det befant seg mer, og funent av 25 håndgranater viser at det var riktig å tappe dammen og gå gjennom området her ved demningen på nytt, sier Tor Åmdal, assisterende prosjektleder for bygging av Agder Energis nye dammer.

Skjerka

Alt vannet er tappet ut av magasinet. Den siste tiden har spesialtrente hunder fra Forsvaret sniffet fram granater fra krigen.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Nødvending for sikkerheten

Agder Energi Vannkraft har fått konsesjon for å bygge nye dammer i tilknytning til Skjerkevatn og Nåvatn i Åseral kommune. De nye dammene vil øke magasinkapasiteten og gi større fallhøyde for vannet til Skjerka kraftstasjon.

– Dersom vi velger å bygge disse dammene, vil vi starte byggearbeidene snart. Det var det nødvendig å fjerne granatene nå for å sikre en god og sikker byggeperiode, sier Åmdal.

Alle stedene maskiner skal inn for å bygge de nye dammene, er nå klarerte.

– Vi er dermed klare til å gå i gang med arbeidet, sier Åmdal.

200 meter bred

Dammen blir en av de største som er bygget i Norge de siste ti årene. Demningen ved sørenden vil bli 60 meter høy, og på bunnen vil den bli rundt 200 meter bred. I senter av demningen vil det bli lagt en mur av asfalt.

– Den nye damen vil bli rundt 30 meter høyere enn dammen som står her i dag. Det vil gå med cirka 700.000 kubikk med stein for å bygge denne ene dammen. I tillegg skal vi trolig bygge enda en dam som ligger én kilometer lenger oppi vannet, som blir nesten like stor, sier Åmdal.

Skjerka

Alt vannet er tappet ut av magasinet. Den siste tiden har spesialtrente hunder fra Forsvaret sniffet fram granater fra krigen.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK