NRK Meny
Normal

Konsesjon til omstridt vindkraftutbygging

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon til en omstridt vindkraftutbygging i Åseral. Totalt kan 39 vindturbiner bli bygget i områdene Skveneheii og Stuttjørnhei.

Vindmøller

NVE har gitt konsesjon til bygging av 39 vindturbiner i Åseral. Ettersom det har kommet innsigelser skal Olje- og energidepartementet ta endelig avgjørelse i saken.

I april i år gikk kommunestyret i Åseral mot planene om vindkraftverk. Ordfører Oddmund Ljosland (Sp) var likevel forberedt på at dette kunne skje.

– NVE har endret praksis de siste to årene, hvor de i flere tilfeller trosser viljen lokalt. Her i kommnen vil nok mange oppfatte dette som en overkjøring av den lokale meninga.

Føler du det slik?

Oddmund Ljosland

Ordfører Oddmund Ljosland ønsker ikke vindkraftverk i kommunen, men er ikke overrasket over konsesjonen fra NVE.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

– I og med at jeg er kjent med at dette har skjedd flere andre steder, var jeg forberedt på at dette kunne bli resultatet, sier Ljosland.

Konstaterer motstanden

NVE skriver i sin pressemelding at de «konstaterer at Åseral kommune er negativ til konsesjon til vindkraftverket».

Mange politikere i kommunen mener de allerede er nok berørt av kraftutbygginger. En stor vannkraftutbygging står på trappene etter at Agder Energi i fjor fikk konsesjon for bygging av nye dammer i tilknytning til Skjerkevatn og Nåvatn.

Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune har fremmet innsigelse mot det nordre planområdet blant annet på grunn av påvirkningen en utbygging vil har, både for landskapet og arter som villrein og hubro.

NVE har konkludert med at de samlede fordelene ved etablering av Skveneheii vindkraftverk er større enn ulempene tiltaket medfører. NVE fremhever at tiltaket er et viktig bidrag til å oppfylle politiske målsettinger om økt satsing på fornybar kraftproduksjon.

Avgjøres av departementet

Saken blir nå sendt til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.

– Flere av dem som har innsigelsesrett har reist innsigelser i denne saken, derfor oversender vi den nå til departementet, sier avdelingsdirektør Rune Flatby i NVE.

– Hvor sannsynlig er det at departementet går imot deres avgjørelse?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Nå må departementet gjøre sin behandling og det kan vippe begge veier, sier Flatby.

NVE har normalt beslutningsmyndighet i saker som gjelder småkraft og vindkraft, mens større vannkraftutbygginger avgjøres av departementet. Vindkraftsaker må likevel avgjøres av departementet dersom det foreligger innsigelser, slik det gjør i dette tilfellet.

Selskapene HybridTech og Nordisk Vindkraft AS står bak Skveneheii Vindkraft AS. Det er inngått avtale med grunneierne om leie av området. Konsesjonssøknad ble levert høsten 2013.

Ljosland sier kommunen nå må vurdere hva de skal gjøre videre.