NRK Meny
Normal

Blir ikke bonus til de friske

Kristiansand kommune vil ikke premiere ansatte som holder seg friske. Frps forslag om ekstra penger eller fridager som belønning til de friske ble nedstemt i dag.

Tor Sigbjørn Utsogn (Frp)

Frps Tor Utsogn ble stående alene i kommunalutvalget i Kristiansand i dag. Bare Frp vil belønne de som holder seg friske.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Sykefraværet blant de ansatte i Kristiansand kommune er nå på 9,4 prosent. Det er altfor høyt mener politikerne.

Fremskrittspartiet mener ekstra fridager eller penger kan senke sykefraværet, men ble stående alene i kommunalutvalget i dag.

– Noen bedrifter har lykkes med å tildele alle ansatte en pott med penger som du har i utgangspunktet, og når du er mye syk, så avkortes denne potten, sa Utsogn i kommunalutvalget.

Han mener det er på høy tid å prøve noe nytt og dristig, selv om det blir bråk, og ønsker seg en bonusordning til de med lavt sykefravær.

– Det må ikke være penger, det kan være ekstra fridager, utvidet ferie eller avspasering, sier Utsogn.

Frykter forskjellsbehandling

Etter valget i fjor fant Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet sammen i Kristiansand og ble enige om at det skulle utredes en bonusordning for ansatte som har få sykedager.

Arvid Omdal (KrF)

Arvid Omdal (KrF) frykter at folk som er syke vil tvinges på jobb for ikke å gå ned i lønn.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I dag var det slutt på enigheten mellom partiene. KrF sa bom stopp til det kontroversielle forlaget.

– Vi er skeptiske til å begynne og belønne at man er frisk. Jeg tror ikke det er riktig, prinsippet er feil, sier Arvid Omdal (KrF).

– Det blir også forskjellsbehandling. Vi har fysisk tunge yrker, som sliter med å gå på jobb, og dersom de skal tenke at de taper 500 kroner på å ikke gå på jobb, så risikerer man at de går syke på jobb, sier Omdal.

Mette Gundersen (Ap) var fornøyd med at ordningen nå blir vraket.

– En bonusordning vil være en ordning der det straffer seg å være syk, og en økonomisk gevinst for de som er friske. Vi er for motivasjonsordninger, men de må gjelde alle, sier Gundersen.

– Vil ikke gi lavere fravær

Også de tillitsvalgte i kommunen var fornøyde.

Pål Tjøm og Arne Fjermeros

Pål Tjøm fra Fagforbundet og Arne Fjermeros fra Utdanningsforbundet er glade forslaget ble nedstemt av politikerne.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

– Vi synes det var et klokt vedtak som ble gjort nå, sier Pål Tjøm fra Fagforbundet.

– Jeg er glad for at det ikke blir noen belønning eller straff for enkeltpersoner som er syke. Det gir dårlig arbeidsmiljø og det gir ikke noe lavere sykefravær, sier Arne Fjermeros fra Utdanningsforbundet.

– Det er prøvd veldig mye for å få ned sykefraværet, så det er interessant med nye forslag, men man må passe på at man ikke får for mange lik i lasta etter nye forslag, som for eksempel en straff for de som er mye syke ville bli.

Mener debatten er viktig

Frps Tor Utsogn var skuffet over at ikke politikerne ville prøve ut ordningen, men er glad for at han fremmet forslaget.

– Jeg mener det er riktig å fremme slike forslag, for det får i gang en god debatt og fokus på saken, og jeg tror det er positivt i seg selv. Det er den gode debatten som bringer fram gode løsninger, sier Utsogn.

– Jeg skulle gjerne sett at vi forsøkte en bonusordning nå, der de med lavere sykefravær kunne få noen ekstra dager ferie, men at det kjøres på enhetsnivå, ikke på enkeltpersoner. Da unngår vi urettferdige utslag og vi klarer på en god måte å belønne de som har lavt sykefravær.

Saken går til bystyret, men i praksis er den avgjort. I stedet for belønning, er det enighet om er at det skal opprettes innsatsgrupper i kommunen for å ta tak i sykefraværet der det er spesielt høyt.