NRK Meny
Normal

– Folk gambler med liv og helse

Mange av ATV-ulykkene som skjer dreier seg om ulovlige firehjulinger. Det mener lensmann i Iveland og Vennesla. Han mener folk tar en stor risiko ved å kjøre rundt uten skilter.

Firehjuling

Uregistrerte og ulovlige ATV-er bekymrer politiet.

Foto: Morten Holm / Scanpix

I Norge er reglene for bruk av firehjuling strengt regulert. Avhengig av om du har hvite eller sorte og gule skilter, kan du kjøre den innenfor visse områder forutsatt at du har godkjent førerkort for den aktuelle ATV-en. Dropper du å registrere ATV-en kan det få store konsekvenser.

Du risikerer bot, utsettelse av førerkortet på ATV og du får heller ikke en krone igjen på forsikringen dersom du havner i en ulykke. Skader du andre, risikerer du også å få økonomiske krav mot deg.

Store mørketall

Fra 2005 til 2013 har 15 personer mistet livet i ATV-ulykker i Norge. Til sammen er det registrert 134 ulykker. Utenom dødsulykkene har 24 personer blitt hardt skadd og 126 lettere skadd, viser tall fra Statens vegvesen.

Men her er det antakelig store mørketall ettersom statistikken kun gjelder ulykker som har skjedd på veien.

«Skjer det et uhell, er som regel farten for stor. Det er ikke så mye mer å si om det»

Lensmann i Vennesla og Iveland, John Thomas Homme

Politiet antar at mange av ulykkene som skjer i terreng, og der det ikke er snakk om alvorlige skader, aldri blir meldt til politiet.

Lensmann i Vennesla og Iveland, John Thomas Homme, mener de som kjører firehjuling uten skilter tar store sjanser, både for seg selv og andre.

– Folk gambler med liv og helse. Hvis man kjører i stor fart og ikke har verneutstyr eller forsikring, kan det fort gå galt, sier Homme til NRK.

– Farten er som regel stor

John Thomas Homme

Lensmann John Thomas Homme mener folk som kjører uregistrerte ATV-er tar en stor sjanse. – Folk gambler med liv og helse.

Foto: Thomas Grønvold / NRK

Han mener høy fart ofte er involvert i ATV-ulykkene.

– Skjer det et uhell, er som regel farten for stor. Det er ikke så mye mer å si om det. Er farten høy og man ikke har riktig verneutstyr kan det fort gå riktig galt, sier lensmannen.

Forsikringsreglene for kjøring av uregistrerte kjøretøy er klare:

Havner du i en ulykke og skader andre, risikerer du å få et erstatningskrav mot deg. Er ikke ATV-en forsikret får du heller ikke en krone igjen av forsikringsselskapet.

– Det kan få store økonomiske konsekvenser for deg hvis du havner i en ulykke. Det er like alvorlig som å la være å forsikre bilen din. Det sier seg selv at du får trøbbel hvis det skjer noe, sier kvalitetsansvarlig i If skadeforsikring, Ivar Andersen, til NRK.

Egen erstatning kan også bli ganske tynn, ifølge Andersen.

– Det er ingen tvil om det er en svært alvorlig situasjon å havne i.

Ikke alle ATV-er kan registreres

Også på Sørlandet har det vært flere ulykker med ATV-er. Senest forrige måned omkom en kvinne etter å ha kollidert i et tre. Det er foreløpig uklart om denne firehjulingen var registrert.

Noen ATV-typer er det ikke mulig å registrere. Årsaken er at disse kjøretøyene har for stor motor i forhold til det som er lovlig i Norge. Disse firehjulingene er dermed helt ulovlig å bruke i Norge. Det er nettopp disse firehjulingene lensmannen er mest bekymret for.

«Det kan få store økonomiske konsekvenser for deg hvis du havner i en ulykke. Det er like alvorlig som å la være å forsikre bilen din»

Kvalitetsansvarlig i If, Ivar Andersen

Homme mener det er ekstra alvorlig om man kjører slike kjøretøy, nettopp på grunn av motorkapasiteten.

– Mange synes det er gøy med fart og det kan jeg jo forstå. Men hvis man tenker på hvor fort disse ATV-ene er beregnet å gå, er det ikke for ingenting at det ikke er lovlig å ha skilt på mange av disse kjøretøyene. De har rett og slett for stor motor i forhold til hva det norske regelverket tillater, sier lensmannen.

Han tror de fleste av ulykkene dreier seg nettopp om slike typer. Det er svært bekymringsfullt, mener han.

– Begrenset med politikontroller i utmark

Han understreker at mange uregistrerte ATV-er likevel er lovlig dersom man skal bruke dem på motorsportarrangementer.

Homme mener det må en bevisstgjøring til for å få ned antall ulykker og at folk lar være å kjøre ulovlig.

Er det vanskelig for politiet å luke ut de som kjører ulovlig?

– I en trafikkontroll vil det være lett. Da ser man hvem som har skilt og hvem som kjører uten. Men mange av ATV-ene kjøres i terreng og i utmark. Det er begrenset hvor mange kontroller politier har i slike områder.