Tar beina fatt

Barn på Sørlandet blant de flinkeste til å gå til skolen.

Skolevei

IVRIGE GÅERE: Sigrid Mosberg og Emil Tran er på vei til Sjøstrand skole i Kristiansand. De kjører ikke bil, men går til skolen.

Foto: Liv Eva Kirkesæther / NRK

I dag mottar tolv skoleklasser fra Kristiansand 2 000 kroner hver gjennom en aksjon kalt "Aktive skolebarn", etter hederlig bruk av beina.

Kristiansand kommune deltok i fjor i aksjonen for fjerde år på rad, med nesten 2 000 elever mellom første og fjerde klasse som gikk til skolen.

LYD: PREMIERES FOR Å GÅ TIL SKOLEN

Tre klasser fra Sjøstrand skole er blant klassene som får 2 000 kroner hver til klassekassa.

Går lengst av alle

Emil Tran

GÅR HVER DAG: - Hvis alle hadde gått og ikke kjørt bil,ville kanskje ikke havet vokst så mye så det haddde blitt flom, sier Emil Tran.

Foto: Liv Eva Kirkesæther / NRK

Emil Tran i 2. klasse på Sjøstrand skole har gått til skolen siden dag én. Han er også den som har lengst vei til skolen, derfor har han all grunn til å være stolt over prisen.

- Vi har vært så flinke til å gå, derfor vant klassen vår. Jeg synes det er veldig bra, sier Tran.

Aksjonen er et samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet, Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og politiet. I Kristiansand har også Grønn hverdag hatt en sentral rolle når det gjelder å legge til rette for konkurransen. 

Debatter om forurensning

- Denne konkurransen skaper rom for diskusjon om hvorfor det er viktig å gå. Da kan man ta opp miljøproblemer, både lokalt og internasjonalt, i klassene, sier miljørådgiver Siri Gilbert.

Men hensikten med aksjonen går ikke bare på miljøhensyn.

- Målet er å få barn i småskolen til å gå mer for at de skal få bedre helse og for å øke trafikksikkerheten rundt skolene, sier Gilbert.

Ifølge klasseforstander Ellen Margrethe Gjerstad Wennesland har konkurransen slått godt an blant barna.

- Unge liker konkurranse og de liker også å være aktive når de oppfordres til det. Det første de gjør når de kommer inn i klasserommet er å si "Husk å krysse meg av, jeg har gått i dag".

Styrke i beina

Det er ingen tvil om at Emil Tran liker å gå til skolen, og han ser helt klart personlige fordeler med det også. Han synes også at flere kan ta beina fatt for miljøets skyld.

- Når man går får man styrke i beina og det gjør man ikke når man kjører bil. Hvis alle hadde gått ville heller ikke havet vokst så mye at det hadde blitt flom, sier Tran.