Audnedal

Samling i sentrum. I korthet er det hvordan det politiske landskap ser ut i Audnedal. Bygdelista står sterkt i kommunen og det må et politisk jordkjelv til for at ikke Tønnes Seland fortsetter som ordfører.

Bygdelista har sitt utspring i den gamle striden mellom de to sentra Byremo og Konsmo.

Audnedal var en gang to kommuner, Grindheim og Konsmo, og etter sammenslåingen på 60-tallet ble det stridigheter mellom de to.

Bygdelistas utspring er i Byremo der KrF- og Sp-politikere samlet seg for å verne om bygdas interesser.

Sentrum

Mange mener at lista i dag har overlevd seg selv fordi (nesten) ingen lenger bryr seg om den gamle striden. Likevel skal det ikke stikkes under en stol at Bygdelista har virket politisk stabiliserende i Audnedal.

I tillegg til listas fem representanter har KrF fem og Senterpartiet to. Med en slik konstellasjon blir sentrum så tungt at Høyre kun har en representant og FrP ikke en gang finner det bryet verdt å stille liste. Ap har fire representanter i dagens kommunestyre.

Enstemmighet

Stabiliteten fører også til at det er mye enstemmighet i kommunestyret. Det er enighet om at driften som allerede går godt, skal videreføres og at kommunens tjenester innen helse, omsorg og skole skal videreføres.

Striden i lokaliseringsdebattene er borte, slik at mens Konsmo får nytt flerbrukshus, får Byremo ny barnehage og skole.

Friluftsinteresser

Audnedal satser mye på å bli en kommune for friluftsinteresser og har brukt store ressurser på å legge forholdene til rette for akkurat dette.

Et annet satsingsområde er å legge forholdene til rette for å holde på ungdommen i kommunen og stimulere til økt tilflytting. Audnedal var en av kommunene på Agder med størst tilflytning i fjor. Det er politikerne innstilt på at skal fortsette.