NRK Meny
Normal

Åpen folkekirke inntar lederverv i bispedømmene

Åpen folkekirke får flertallet av de nye bispedømmerådslederne. Bare tre steder er lederne av bispedømmene gjenvalgt.

Døra i Kristiansand domkirke tagget med spørsmålstegn

Inngangsdøra til Kristiansand domkirke ble tagget av uviss grunn i 2012. Agder er et av bispedømmene med leder som sier nei til vigsel av likekjønnede.

Foto: Gunnar Olsen / NRK

I sju av de ni bispedømmene der Åpen folkekirke stilte egen liste, er en av deres kandidater valgt til å lede bispedømmerådet, skriver Vårt Land.

Rådsmedlemmer som har signalisert at de ikke vil gå inn for vigsel av likekjønnede, er blitt rådsledere på Sørlandet og Vestlandet, i de tre bispedømmene Agder og Telemark, Stavanger og Møre.

Avisen har kommet fram til at 68 av de medlemmene i de 11 regionale bispedømmerådene, som samlet utgjør Kirkemøtet, sier ja til vigsel av likekjønnede. 44 sier nei til dette, mens fire ikke har bestemt seg ennå.

Gard Realf Sandaker-Nielsen byline

Gard Realf Sandaker-Nielsen fra Åpen kirkegruppe ble i forrige uke ny leder av Oslo bispedømmeråd.

Forrige uke ble det klart at Gard Realf Sandaker-Nielsen fra Åpen folkekirke, som mobiliserte voldsomt foran kirkevalget i fjor høst, er valgt til ny leder av Oslo bispedømmeråd.

Han inngikk partnerskap i Kampen kirke i 2008, noe biskop Ole Christian Kvarme i forkant sa nei til.

Vårt Land skriver at det har vært kampvoteringer mange steder. Ved ledervalget i Borg, for eksempel, fikk Karin-Elin Berg fra Åpen folkekirke åtte stemmer, mens Erling Birkedal oppnådde to. Her ble Anne Enger enstemmig valgt til nestleder. Hun representerer ikke Åpen folkekirke, men går inn for vigsel av likekjønnede.