NRK Meny
Normal

Anker tvangskjøp-dom

Grunneierne som er dømt til å gi fra seg grunn til utbygging av Hovden Skisenter, anker avgjørelsen.

Hovden Skisenter planlegger en utbygging til 100 millioner kroner, men to av grunneierene vil ikke selge. Bykle kommune vedtok derfor tvangskjøp av de nødvendige arealene.

Kristiansand tingrett gav kommunen medhold i saken, men begge grunneierne anker nå avgjørelsen  inn for lagmannsretten, skriver Setesdølen.

Den ene grunneieren , Kåre Bjørn Lund, sier til Setesdølen at avgjørelsen om å la Bykle kommune få ekspropriere et areal på til sammen 1900 mål til skisenter-utvidelsen er et maktovergrep som han ikke kan godta utan å ha fått det prøvd for en høyere rettsinstans.