Hopp til innhold

Fylket med flest uføre – nå skal det ansettes unge med blank CV

Fylket har toppet statistikken over antall uføre i mange tiår. Nå tar kommuner og bedrifter nye grep, for det er noe som ikke fungerer.

Darina Dalakmanski, Smag og Behag

Darina Dalakmanski var skolelei og ufaglært, men fikk likevel muligheten til å prøve seg som servitør. Nå er hun fast ansatt i 80 prosents stilling.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Vi skal ansette folk uten CV. Altså unge uten utdanning eller yrkeserfaring, sier Harald Danielsen.

Kommunedirektøren i Arendal forteller om ett nytt tiltak som kan være med å snu en negativ trend som har ridd Agder i flere tiår:

 • Andelen unge uføre mellom 20 og 30 år øker.
 • 8500 i denne aldersgruppen står nå utenfor skole og arbeidsliv.
 • 14 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år er uføretrygdet.

I et forsøk på å få flere ut av statistikken, skal Arendal kommune etablere et nytt selskap. Her skal de ansatte jobbe med drift og vedlikehold av kommunens biler og bygg.

Dette er tjenester som kommunen i dag kjøper av eksterne.

Det skal lyses ut mellom fem og ti stillinger.

Eneste kriteriet er altså at søkeren har en blank CV.

– Vi snur pyramiden, på en måte. De ansatte vil starte uten kvalifikasjoner, men vil få kompetanse underveis, forklarer Danielsen.

Harald Danielsen

Kommunedirektør i Arendal Harald Danielsen, har et håp om at det nye selskapet kan få flere unge uføre ut i jobb.

Foto: Leif Dalen / NRK

Høye krav til kompetanse

NAV-direktøren i Agder har stor tro på initiativet og mener det er helt nødvendig å tenke nytt.

– I 25 år har vi snakket om at nøkkelen til arbeidslivet er en fullført utdanning. Men vi ser jo at det ikke virker på alle, sier Øyvind Vedal.

Uten jobb og utdanning, er det mange unge som etter hvert ender opp som uføre.

Fortsatt er det slik at hver femte elev i Agder ikke klarer å gjennomføre skoleløpet.

Vedal tror mange unge heller trenger en mer praktisk tilnærming. Problemet er bare at jobbene ikke finnes.

– For 20–30 år siden var det mulig å gå ut fra ungdomsskolen og rett i en jobb. Som hjelpemann på bil, på et lager eller noe annet.

Nå er inngangsbilletten ifølge NAV-direktøren så høy at man må ha et fagbrev som et minimum.

Derfor mener han flere må tørre å ansatte mennesker og gi dem kompetansehevingen de trenger underveis.

Øyvind Vedal, NAV-direktør i Agder

NAV-direktør i Agder, Øyvind Vedal sier det nå er en større vilje og motivasjon til å gjøre noe med den dystre statistikken. Han mener man må se en bedring i Agder i løpet av de neste fem årene.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Mange solskinnshistorier

En av dem som har fått muligheten er 20 år gamle Darina Dalakmanski.

Darina Dalakmanski, Smag og Behag
– Jeg fant fort ut at skole ikke var noe for meg.
Darina Dalakmanski, Smag og Behag
Hun slet mye med migrene på videregående, og fikk derfor en del fravær.
Darina Dalakmanski, Smag og Behag
Gjennom NAV fikk hun tilbud om sommerjobb på Smag og Behag i Grimstad.
Darina Dalakmanski, Smag og Behag
Nå er hun fast ansatt som servitør i 80 prosent stilling.
Darina Dalakmanski, Smag og Behag
– Jeg visste egentlig ikke at det gikk an å trives så godt på en jobb.

Sjefen hennes, Hans Petter Klemmentsen, har satset på både unge og ufaglærte i mange år.

– Risikoen er ikke nødvendigvis så stor. Du skal aldri undervurdere noen.

Klemmentsen er daglig leder av restaurantene Smag og Behag i Grimstad og Kristiansand.

Han kan fortelle mange solskinnshistorier om folk som har kommet inn som blanke ark, og som nå har mange års erfaring og lederstilling i restauranten.

– Det er mange som ikke kommer noen vei med skolen. Hvis de kan komme ut i en bedrift og bli sett, få noen muligheter, så blomstrer ofte folk veldig.

Hans Petter Klemmentsen, Smag og Behag

Daglig leder hos Smag og Behag, Hans Petter Klemmentsen, har god erfaring med å gi unge, ufaglærte jobb og utdanning.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Bedre for alle

Dalakmanski gleder seg til å gå på jobb hver dag, og vurderer nå å ta fagbrev som servitør.

– Da går jeg fullt her i stedet for å gå servicefag på skolen.

Klemmentsen mener også bedriftene har mye å vinne på å satse på ufaglærte.

– På den måten sikrer man jo rekruttering til bransjen. Men man må ha ressurser til å ta vare på dem, som bedrift har man ansvar for at de får god opplæring.

I Arendal håper kommunedirektøren at det nyetablerte selskapet får flere unge i jobb og forhindrer at de ender opp med uførhet i ung alder.

– Det vil jo gi en stor verdi for dem det gjelder, men også for samfunnet. De vil jo nå jobbe og betale skatt, i stedet for å få sosialhjelp, sier han.

Arendal

I Arendal kommune forsøker de nye metoder for å forhindre at så mange unge ender opp som uføre.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Tobias Santelmann skal spille Harry Hole 01:30
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 0,83 kr
Dyrest kl. 08 1,17 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
 • Dusje 4,1 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,5 kr En vask
 • Varmeovn 1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
  + 6,8 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2024
  + 4,9 %