Hun vil utsette høring om ett sykehus - viser til mange feil i saksbehandlingen

Torsdag får sykehusstyret forslag om å utsette høringen om ett sykehus på Agder. – Prosessen er mangelfull, mener styremedlem.

Liv Hellen Skjold Rafoss

Ansattes representant i sykehusstyret, Liv Hellen Skjold Rafoss, vil utsette høringsrunden om ett sykehus på Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

En liste med 14 kritiske punkter vil bli lagt fram torsdag. NRK har fått tilgang til dokumentet, der det hevdes at prosessen har vært uredelig og full av saksbehandlingsfeil.

Torsdag er det styremøte i Sørlandet sykehus. Under dette møte kommer det et utsettelsesforslag fra ansattes representant i styret, Liv Hellen Skjold Rafoss. Hun jobber til daglig ved sykehuset i Flekkefjord.

Jeg kommer til å legge fram et forslag om at høringsdokumentet utsettes, sier Rafoss til NRK.

Dårlig prosess

En arbeidsgruppe anbefaler at det skal være bare ett sykehus på Agder fra år 2030. Men flere hevder nå at prosessen i forkant av anbefalingen, har vært for dårlig og at høringsdokumentet er mangelfullt.

NRK er kjent med at sykehusstyret torsdag får dokumentet der arbeidsgruppa får kritikk for måten den har jobbet på.

Rafoss vil ikke kommentere dokumentet som NRK har fått tilgang til.

Disse momentene skal stanse høringsdokumentene

I denne internrapporten som NRK har fått tilgang til, kritiseres arbeidsgruppen som anbefaler ett sykehus på Agder.

Foto: NRK

– De momentene vil jeg legge fram for styret torsdag, sier Rafoss.

Men hun bekrefter at det kommer et utsettelsesforslag torsdag.

– Høringsdokumentet er mangelfullt og ikke komplett. Og prosessene har ikke vært gjennomført på en ordentlig måte. Derfor er det ikke rett å sende dokumentet ut på høring, sier Rafoss.

Det samme mener leder av Utvalg for oppvekst og velferd i Flekkefjord kommune John Hansen (H).

– Prosessen må stoppes, sier Hansen.

Flere kritiske innvendinger

Notatet plukker nærmest fra hverandre hele innstillingen gjennom 14 punkter.

Dette er noen av innvendingene:

  • Det stilles spørsmål ved om arbeidet er juridisk holdbart.
  • Det hevdes å være formelle saksbehandlingsfeil med for sen utsending av sakspapirer i forkant av møter.
  • De mener det har vært for lite tid til å diskutere flere modeller.
  • Det vises til for svak beregning av økonomien i sykehusomleggingen.
  • Det etterlyses bedre kvalitetssikring

Notatet heter «Referatgjennomgang og vurdering av prosessen i Arbeidsgruppe virksomhet»

Det argumenteres for at valget om å plassere ett sykehus i Kristiansand er gjort på for tynt grunnlag:

«Så langt man kan se fra referatet er det ingen sted der det er besluttet at modell 3 er det gruppen går for og mener er best.»

Kritikerne mener sykehusledelsen stadig referere til dette uten full ryggdekning.

Prosjektleder Per W. Torgersen har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Ingen fra Flekkefjord med i prosessen

I rapporten påpekes det også at ingen representanter fra Flekkefjord har vært med på møtene for å diskutere sykehusstrukturen på Agder. Bare på de siste møtene har en representant fått være med.

I rapporten hevdes det blant annet:

«Sakspapirer skal sendes ut senest 4 dager før møter. Ifølge ... har dette ikke skjedd til et eneste møte, dermed har ikke deltagerne fått forberedt seg.»

Styremedlemmene ved Sørlandet sykehus møtes torsdag på sykehuset i Arendal.

Se TV-innslag

Planene for ny sykehusstruktur på Agder er full av feil og mangler. Det hevder styremedlem som mener det kreves mer tid før planene kan sendes på høring. Frontene skjerper seg foran styremøte i morgen.