NRK Meny
Normal

– Viktig at det kommer folk i begravelsen

Fredag gravlegges levningene etter Shadi Omar Kataf i Farsund. Flyktningen drev i land på Lista i fjor etter å ha forsøkt å svømme over den engelske kanal.

Våtdrakt

Fredag gravlegges levningene etter den syriske flyktningen Shadi Omar Kataf. Trolig uten familien til stede.

Foto: Kripos

I 2014 ble det registrert åtte dødsfall blant asylsøkere i landet, viser tall fra dødsårsaksregisteret. Men tallet er trolig langt høyere fordi registeret ikke kjente bakgrunnen til de utenlandske personene som døde i Norge.

I 2014 døde 170 utenlandske personer i Norge. De fleste var fra europeiske land, men en stor gruppe av dem har ukjent bakgrunn og kan ha vært flyktninger som ikke var registrert i landet. Norske myndigheter fant ikke opprinnelseslandet til 57 av de døde utenlandske personene.

Ukjent levning

Shadi Omar Katafs levninger ble funnet på Lista i januar i fjor. Lenge visste ingen hvem våtdrakten tilhørte, inntil Dagbladets journalist Anders Fjellberg gravde i saken.

Ifølge Dagbladet kan Kataf og en annen syrisk flyktning ha forsøkt å svømme fra Calais i Frankrike og til England i våtdrakt. Katafs levninger ble funnet på Jølle 2. januar i fjor.

Den andre syreren ble funnet på kysten utenfor Nederland og gravlagt i landet.

Har ikke mulighet til å delta

Fredag skal Kataf gravlegges i Farsund, men hans familie kan ikke komme til begravelsen, skriver Lister 24.

Kirkeverge Even Eftestøl

Kirkeverge Even Eftestøl mener det er viktig at kommer folk og deltar i begravelsen fredag.

Foto: Lars Eie / NRK

– Det er ikke ofte vi har slike begravelser, sier kirkeverge Even Eftestøl i Farsund.

Han husker et tilfelle for noen år tilbake da en annen asylsøker ble gravlagt i Farsund. Heller ikke da kunne familien delta.

Jeg tror det er godt for familien å vite at at han har ei grav.

Kirkeverge Even Eftestøl

Viktig å vite hvem han er

Kirkevergen mener det et viktig at identiteten til mannen er kjent. Nå kjenner Eftestøl til bakgrunnen. At Kataf forsøkte å svømme til Storbritannia, men greide det ikke. Han endte opp på Lista.

– Da har man et navn å forholde seg til. Det betyr mye for familien. De vet at han får ei grav på den muslimske delen av kirkegården i Farsund, forteller Eftestøl.

– Hva betyr det at familien nå vet hva som har skjedd?

– Jeg tror det er godt for familien å vite at han har ei grav. Vi vet at dem som har mistet noen på havet og som ikke har en grav å gå til, de greier ikke å legge det bak seg, sier Eftestøl.

Ifølge kirkeverge Eftestøl kommer det flere syrere til begravelsen fredag.

– Det er bra at det kommer noen i stedet for at vi bare setter ned ei kiste uten noen andre som deltar, forteller kirkevergen.