– Transpersoner er overrepresentert i sexindustrien

Mange transpersoner opplever diskriminering i arbeidslivet og ser prostitusjon som en løsning. – Det må gjøres tiltak for å fjerne stigmaet, mener Andres Lekanger i PION.

Sexsalg Anita

Pro Senteret, PION og Likestillings- og diskrimineringsombudet mener det er utrolig viktig at samfunnet snart aksepterer transpersoner som en kjønnsidentitet.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Ifølge prostituerte og prostitusjonseksperter NRK har vært i kontakt med, er også mangel på aksept fra samfunnet noe som gjør at transpersoner selger sex.

De peker på helsevesenet som et eksempel der samfunnet har sviktet. Dette begrunner de med at transseksualisme er oppført som en psykiatrisk diagnose i Norge. Både dette, og at du kun kan få kjønnskorrigerende tiltak én plass i landet, er to faktorer som gjør at transpersoner føler at de ikke blir respektert og tatt på alvor i Norge.

– Kan skyldes fobi mot transpersoner

Andrés Lekanger jobber i prostituertes interesseorganisasjon i Norge (PION). Han mener at transpersoners hverdag vil bli mye lettere hvis flere aksepterer kjønnsidentitet deres:

Studier viser at transpersoner er overrepresentert i sexmarkedet. Dette kan skyldes transfobi. Vi som samfunn tenker at man blir født som mann eller kvinne. Da passer ikke transpersoner i noen båser. Vi ser at dette gjør at de sliter med å fullføre skolegangen og komme inn på jobbmarkedet. Da blir sexsalgen løsning.

Andrés Lekanger

Lekanger viser til økonomi som hovedgrunnen til at transpersoner selger sex. En annen årsak er at de ønsker en bekreftelse fra kunden. Denne seksuelle akten kan gi en bekreftelse på at forandringen har gjort dem attraktive.

Andrés Lekanger

Lekanger har jobbet som feltarbeider i PION i lang tid og også skrevet en bok om prostituerte.

Foto: Privat

Selger mest sex i Vest-Agder

I en rapport gjort av Pro Senteret, står det at mesteparten av sexsalget i Norge går via nettsider. Transpersoner står for rundt 5 prosent av sexannonense i landets største fylker. Det store unntaket er i Vest-Agder, der 15 % av dem som selger sex er transpersoner.

Fagleder ved Pro Senteret, Camilla Hammergren, ønsker ikke å spekulere i hvorfor det er flere transpersoner enkelte steder, men tror også at det er forhold i samfunnet som gjør at sexsalg fremstår som et alternativ.

– De opplever nok en marginalisering. De mister kanskje sitt sosiale nettverk og kontakten med familien. De kan også bli diskriminert på arbeidsmarkedet. Mange har store utgifter til kjønnskorrigerende behandling. Alle disse faktorene kan gjøre sexsalg til et alternativ for transpersoner.

Uheldig diagnose

– Vi må utvide behandlingstilbudet for transpersoner. Nå er det kun Rikshospitalet som tilbyr kjønnskorrigerende tiltak, forklarer Lekanger.

Han viser det til pasientrettighetslovens §2-3, der det står:

Etter henvisning fra allmennlege har pasienten rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare én gang for samme tilstand.

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, mener også at behandlingstilbudet til transpersoner burde bedres. Men mener det største stigmatiserende problemet er at transseksualisme regnes som en psykiatrisk diagnose:

– At det ikke er fjernet som en psykiatrisk diagnose er veldig uheldig. Jeg ser ingen grunn til at dette ikke kan endres raskt.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm

Bjurstrøm mener at myndighetene har et særskilt ansvar for å minske diskrimineringen av transer. Hun viser også til at de i Danmark nylig fjernet diagnosen.

Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet

Bjørnar Alexander Andreassen i Helsedirektoratet sier at det er bred faglig enighet om at transseksualisme skal fjernes som psykiatrisk diagnose:

– Vi har fått ett oppdrag i 2017 om å utarbeide faglige normer for diagnostikk, behandling og annen oppfølging i helsetjenestene for personer som opplever kjønnsinkongruens. Her vil vi også se på mulighet for second opinion. Arbeidet er påbegynt, men det er for tidlig å si når det blir ferdig.