Hopp til innhold

Nå kan 10-åringer velge «annet» kjønn i elevundersøkelsen

For første gang kan skoleelever velge mellom «gutt», «jente» og «annet» i skolemiljøundersøkelse. Skolen bør ikke formidle at man kan bestemme kjønnet selv, mener lærer.

Skjermdump av elevundersøkelsen

TRE ALTERNATIVER: For første gang kan elever velge «annet» som kjønn i den landsomfattende Elevundersøkelsen.

Foto: Utdanningsdirektoratet / NRK

Hver høst deltar flere hundre tusen elever i den landsomfattende Elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet (Udir).

Undersøkelsen, som handler om skolemiljø, er beregnet på elever fra femte trinn og oppover og er obligatorisk for sjuende trinn, tiende trinn og det første året på videregående.

Nytt av året er at elevene kan velge kategorien «annet» på spørsmål om kjønn.

– Har vært etterspurt

Ifølge Utdanningsdirektoratet har både lærere, foreldre og elever etterspurt et alternativ til gutt og jente.

– De siste årene har det kommet mellom 30 og 50 henvendelser årlig. Vi har derfor valgt å ta med en «annet»-kategori for å ta hensyn til elevene som ikke føler seg som jente eller gutt, sier avdelingsdirektør for statistikk og dataforvaltning, Irene Hilleren.

Avdelingsdirektør for statistikk og dataforvaltning i Utdanningsdirektoratet, Irene Hilleren

Irene Hilleren, avdelingsdirektør for statistikk og dataforvaltning i Udir.

Foto: Utdanningsdirektoratet

Samtidig er ikke direktoratet helt fornøyd med begrepet «annet».

Vi har hatt en liten høringsrunde for å finne den beste måten å benevne dem som ikke identifiserer seg som gutt eller jente. Det vil vi jobbe videre med frem mot neste års undersøkelse.

Etterlyser debatt

Det nye svaralternativet i undersøkelsen har skapt debatt i en lærergruppe på Facebook. Én av dem som har engasjert seg er lærer Ole Christian Vedvik.

– Jeg stiller meg undrende til at vi som skole på denne måten formidler til barna at de kan være enten gutter, jenter eller noe annet, sier han til NRK.

Ole Christian Vedvik

Ole Christian Vedvik startet debatten i lærergruppen på Facebook. Han mener elevene ikke bør tilbys et tredje kjønn i Elevundersøkelsen.

Foto: Privat

Vedvik sier han synes det er viktig å ivareta alle elever i skolen, også de som opplever kjønnsinkongruens.

Det er en sårbar gruppe som fortjener masse omsorg.

Samtidig mener han skolen, ved å gi elevene et tredje svaralternativ, ikke forholder seg til vitenskap.

Jeg er fullt klar over at noen mennesker omtaler seg som ikke-binære, men det beskriver kun en persons indre opplevelse. Det er viktig at skolens formidling ikke er basert på et kunnskapsgrunnlag som stammer fra enkeltmenneskers subjektive opplevelser.

Han etterlyser en bredere debatt om hvordan skolen formidler kjønn.

– Med tanke på at vi fortsatt bare har to juridiske kjønn i Norge, er dette temmelig kontroversielt. Det er viktig at eventuelle gode argumenter for denne avgjørelsen kommer frem.

Sekker som henger på knagger.

Noen barn føler seg verken som gutt eller jente. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Blir satt pris på

Blant lærerne på Facebook er det også flere som støtter endringen.

– Jeg møter flere elever hvert år som ikke trives med å måtte svare «gutt» eller «jente». Ser ikke noe problem i å gi dem en boks de er komfortable med å krysse av i, skriver lærer Morten Østerud Larsen i den aktuelle gruppa på Facebook.

Han sier til NRK at han selv har kontaktet Utdanningsdirektoratet flere ganger på vegne av elever, og bedt dem endre elevundersøkelsen.

Morten Østerud Larsen, lærer

Lærer Morten Østerud Larsen, mener Udir tar elever med en ikke-binær kjønnsidentitet på alvor ved å inkludere et tredje svaralternativ.

Foto: Privat

For å lære hvordan disse elevene har det på skolen, er vi tjent med å ha en tredje kategori, noe elevene setter stor pris på.

Larsen er uenig i at skolen, ved å tilby elevene en tredje kategori, ikke forholder seg til vitenskap.

– Kjønn er både kulturelt, sosialt og biologisk. Vitenskapen rundt kjønn er i utvikling, og vi har ikke én fasit på hva det vil si å tilhøre kategoriene. Ulike deler av vitenskapen gir ulike perspektiver.

Frykter useriøse svar

Hvor mange elever som har krysset av på alternativet «annet» i høst, er ennå ikke klart, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Ole Christian Vedvik, som startet debatten på Facebook, frykter useriøse svar blant umodne skoleelever.

Så vil kanskje resultatene til en viss grad avdekke om jeg tar feil.

– Kan du forstå at det er fint for noen barn å få et tredje alternativ?

– Jeg mener det i så fall vil være bedre å gi dem mulighet til å velge «ønsker ikke å oppgi». Da ivaretar man de som synes det er ubehagelig å svare «gutt» eller «jente», samtidig som skolen ikke forkaster tokjønnsmodellen.

Skjermbilde fra Elevundersøkelsen 2023

Dette skjermbildet fra Elevundersøkelsen ble lagt ut av lærer Ole Christian Vedvik på Facebook.

Foto: privat

AKTUELT NÅ