Ønsker mobbeombud i hvert fylke

Stortingspolitiker Dagrun Eriksen (KrF) mener at et mobbeombud i hvert fylke kan forhindre Robert Lilands historie gjentar seg i fremtiden.

Dagrun Eriksen

Dagrun Eriksen ønsker lokale mobbeombud i fylkene. Men kunnskapsminister Kristin Halvorsen avviser forslaget.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Robert Liland ble utsatt for mobbing da han gikk på Tinntjønn skole i Søgne fra 2003 til 2005. Liland og hans familie mener at skolen burde ha fanget opp den grove mobbingen.

Robert Liland

Robert Liland krever over 900.000 kroner i erstatning fra Søgne kommune etter at han ble mobbet på Tinntjønn skole.

Foto: Rebecca Trondsen / NRK

LES: Kommunen ber om frifinnelse

LES: Trekker frem høyesterettsdom i prosedyre

Fylkesvise mobbeombud

I går ble rettssaken mellom Robert Liland og Søgne kommune avsluttet.

Robert Liland krever over 900.000 kroner i erstatning fra Søgne kommune etter at han ble mobbet på Tinntjønn skole.

Skolen på sin side mener at de ikke var kjent med at Robert ble mobbet da det pågikk, men sier at de satte i gang tiltak da de fikk vite det.

I kjølvannet av rettssaken sier Dagrun Eriksen til Fædrelandsvennen at Kristelig folkeparti har kommet med forslag om et eget mobbeombud i hvert fylke i Stortinget, og at når konflikten er stor i skolen eller foreldre ikke når fram, så kan et ombud gå inn og få til en løsning.

– Et mobbeombud også kan holde skolene på tå hev, sier Eriksen til avisen.

– Men vi må heller ikke være blinde for at noen saker må gå gjennom rettsvesenet for å få til et ordentlig oppgjør, legger hun til.

Krf-politikeren mener at det verste som kan skje er at foreldrene opplever at skolen ikke tar mobbingen seriøst.

Sverige har en ordning der et mobbeombud kan ta offerets sak til retten. Dermed slipper mobbeofferet påkjenningen med å gå til retten selv, mener Eriksen.

LES: Kan bli mobbeombud i Arendal

LES: – Kompetanseheving bedre løsning

Nedstemt i Stortinget

Forslaget om et eget mobbeombud i hvert fylke har blitt nedstemt i Stortinget, men et slikt ombud er nå lagt inn under Barneombudet sentralt.

Eriksen mener det er vel og bra, men at man med den ordningen går glipp av nærheten i lokalsamfunnene.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) sier til avisen at det ikke er planer om noen endringer i ordningen.

– Vi har på gang to lovendringer som er viktige skritt på veien for å styrke barns rettssikkerhet i mobbesaker. Det ene går på en forlengelse av foreldelsesfristen, det andre gir delt bevisbyrde. Begge disse forslagene vil gjøre det lettere å ta slike saker til retten, sier Halvorsen til Fædrelandsvennen.