Hopp til innhold

– Kampen for kommuneskifte bør avblåses

Ordfører Sigmund Pedersen (Sp) i Froland råder Løddesøl bygdelag til å avblåse kampen om kommunebytte. - Jeg tolker resultatet dit hen at mindretallet er for stort og flertallet for lite til at man kan legge for mye vekt på det, sier han.

Sigmund Pedersen

Ordfører Sigmund Pedersen i Froland ville ha ønsket løddesøl-beboerne velkommen dersom flertallet var mye klarere.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Løddesøl valg

I alt 432 stemmeberettigede ga sitt råd i Løddesøl krets

Det ble ikke et krystallklart ja til kommuneskifte for dem som ønsker at Løddesøl krets skal bytte kommune fra Arendal til Froland. 49,9 prosent stemte for et bytte, mens 44,4 prosent stemte imot. 25 stemmer, eller 5,8 prosent var blanke.

– Det burde nok ha vært 2/3 flertall, eller mer enn 66% oppslutning for å gå videre i prosessen. Men det er bygdelaget som må ta avgjørelsen, sier Pedersen.

Bygdelagets leder dagen etter folkeavstemningen

Bygdelagets leder, Henning Håkedal dagen etter folkeavstemningen

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Bygdelagets leder, Henning Håkedal hadde håpet på en klarere føring enten den ene eller den andre veien. – Det kan være fristende å si at det udiskutabelt klare mandatet vi i sin tid hadde for å kjempe for en tilknytning til Froland er redusert litt.

Men det er fullt lov til å forandre mening. Bygdelaget ønsker ikke å kjempe mot Arendal kommune, men for Løddesøl. Derfor er det ikke snakk om at vi har hatt et valg med en vinner og en taper, snarere en avklaring på hva folk på Løddesøl vil i dag.

Ikke overrasket


– Jeg føler ikke det lille flertallet som en seier. Da måtte det i tilfelle vært 80 prosent i den ene eller andre retning, sier han.

For å være helt klar: Tror du noe på at Løddesøl blir innlemmet i Froland etter dette knappe flertallet?

– Det har jeg ingen formening om. Det kommer an på departementets vektlegging. Jeg vil formode at folkemeningen vil bety mye, men jeg kan ikke forhåndsprosedere på dette.

Prosessen videre

Prosessen som nå følger er ganske enkel, ifølge fylkesmann Øystein Djupedal i Aust-Agder.

– Etter at avstemningen nå er gjennomført, skal søknaden om kommunebytte behandles politisk i begge kommunene. Deretter tar Kommunal- og regionaldepartementet den endelige avgjørelsen, sier fylkesmann Øystein Djupedal.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Feiret Eid med bønn og kake i Kristiansand 01:53
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 1,52 kr
Dyrest kl. 07 2,82 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,8 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %