Hopp til innhold

– Ikke lovpålagt å vaksinere turister

Leger ved et privat vaksinasjonskontor mener de har tapt millionbeløp på at det kommunale vaksinasjonskontoret tilbyr billige reisevaksiner. De påpeker feil bruk av momsfritak.

Vaksine

Reisevaksinasjon er ingen lovpålagt kommunal oppgave, slår Helse- og omsorgsdepartementet fast.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Den private vaksinasjonsklinikken Sørover har lenge vært i konflikt med Kristiansand kommunes tilbud om vaksinering av folk som skal til utlandet.

– Nå har vi endelig fått bekreftet fra øverste hold det vi har ment hele tiden, men som kommunen har bestridt. Nemlig at vaksinasjon ikke er en kommunal oppgave som skal subsidieres av det offentlige, sier lege Holgeir Skjeie til NRK.no.

Nå viser vaksinasjonsklinikken til at Helse- og omsorgsdepartementet slår fast at kommunen ikke kan få momsrefusjon for tjenestene.

Sørover mener kommunen kan operere med lavere priser for vaksinene i markedet fordi de får momsrefusjon som helseinstitusjon.

Ikke lovpålagt å vaksinere turister

Birgit Lie

Lege ved reisevaksinasjonsklinikken Sørover, Birgit Lie.

Foto: Privat

– Kristiansand kommune har i alle år krevet momskompensasjon for reisevaksinasjonsarbeidet og fått dette – til tross for at vi ved flere anledninger har påpekt at dette ikke er en lovpålagt oppgave, skriver lege Birgit Lie i Sørover i et brev til kommunen.

– Kommunen har på sin side hevdet at de anser reisemedisin som lovpålagt, heter det i brevet.

Ifølge Sørover slår nå Helse- og omsorgsdepartementet fast at reisevaksinering ikke er en lovpålagt oppgave. Skattedirektoratet skriver at Kristiansand kommune ikke er berettiget til fradrag eller kompensasjon for merverdiavgift i forbindelse med reisevaksiner.

Virksomhetsleder Ellen Torgersen i service- og forvaltningsenheten i Kristiansand kommune sier at administrasjonen er i ferd med å sette seg inn i saken, og vil komme tilbake med kommentar senere.

Konkurransevridende

Lege Birgit Lie skriver at kommunens virksomhet er i aktuell konkurranse med Sørover AS.

– Vår virksomhet har betalt moms for disse tjenester i alle år fra opprettelsen i 1999, skriver Lie.

– Det har i alle år vært holdt et svært lavt nivå på egenbetaling for konsultasjoner og prosedyrer fra kommunens side. Sammenlignet med andre kommuner rundt omkring i landet er prisnivået betydelig lavere. Vi mener kommunens praksis er kryss-subsidiering og konkurransevridende i forhold til en privat aktør i samme marked, skriver Lie.

Dominerende stilling i markedet

Sørover mener også at den kommunale virksomheten misbruker sin dominerende stilling i markedet.

– Forholdet har ført til at Sørover AS har mistet betydelige markedsandeler, skriver Birgit Lie.

Nå ønsker Sørover svar på hva Kristiansand kommune har gjort for å få tilbakebetalt merverdiavgift og om de har fått på plass et system der kommunen følger lover og regler.

Kommuneadministrasjonen trenger ifølge virksomhetsleder Ellen Torgersen mer tid før den vil svare på spørsmålene fra det private reisevaksinasjonskontoret.

– Har tapt millionbeløp

Medeier i Sørover, Holgeir Skjeie, sier vaksinasjonsklinikken vurderer å kreve erstatning for tapte penger.

Holgeir Skjeie

Medeier i Sørover, Holgeir Skjeie.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Først og fremst ønsker vi å høre hva kommunen har så si til uttalelsen fra Helse- og omsorgsdepartementet. Men jeg utelukker ikke at det kan komme et søksmål hvis det er juridisk grunnlag for det. Det er ikke småpenger som vi mener vi har tapt, sier Skjeie.

Han sier klinikken har gjort et regnestykke på hvor mye de mener de kan ha tapt, men han ønsker ikke å oppgi noe beløp. Men på spørsmål om det dreier seg om millioner svarer han følgende:

– Ja, helt klart! Det er betydelige summer.

Helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Wenche Pedersen Dehli, mener kommunen har fulgt gjeldende retningslinjer.

– Ingenting tyder på at vi har brutt noen retningslinjer. Hvis det kommer et krav om erstatning, så må vi i så fall ta stilling til det da, sier Pedersen Dehli.