Hopp til innhold

Frykter fengselskutt truer jobbene

Mandag legger 4.400 fengselsansatte ned arbeidet i protest mot regjeringens forslag til statsbudsjett.

Thomas Rosenvinge

Tillitsvalgt for de ansatte ved fengselet i Arendal, Thomas Rosenvinge, frykter at nære kollegaer vil bli sagt opp som følge av forslaget til statsbudsjett.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

I budsjettforslaget skal nemlig sju avdelinger i Sør-Norge avvikles, og det betyr at minst 150 ansatte kan miste jobben, ifølge Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

– Frykter oppsigelser

Knut Are Svenkerud som leder organisasjonen med 1700 medlemmer, kaller forslaget både overraskende og sjokkerende. For selv om det er nye store fengsler under oppføring bl.a. i Froland og Evje på Sørlandet, går ikke regnskapet opp hverken økonomisk eller bemanningsmessig, sier Svenkerud.

– Jeg kan ikke se noe annet en at dette forslaget vil føre til mange smertefulle oppsigelser, sier Svenkerud.

Forbundsleder Knut Are Svenkerud - Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Forbundsleder Knut Are Svenkerud sier kuttene fra regjeringen vil ha dramatiske konsekvenser for mange ansatte.

Foto: Simon Solheim / NRK

På Sørlandet og Telemark er det er avdelingene på Hove og Kleivgrend som skal legges ned. I Vestfold, fengslene i Sandefjord og Hoff som forsvinner. I Buskerud rammes Hassel fengsel og i Hedemark, Bruvoll. Under Bergen fengsel er det avdelingen på Osterøy som foreslås nedlagt.

Mener behovet er borte

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Knut Morten Johansen (Frp), sier det ikke lenger er bruk for fengselsplassene:

– Vi har en overkapasitet på om lag 250 fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå, og det er derfor nødvendig å legge ned reell overkapasitet av plasser.

Johansen sier videre at man ikke kan drive fengsler som et distriktspolitisk tiltak, men sørge for en god straffegjennomføring med høy kvalitet.

Statssekretær i Justis- og beredskapdepartementet, Knut Morten Johansen (FrP).

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Knut Morten Johansen (Frp), mener regjeringen ikke kan drive kan drive fengsler som et distriktspolitisk tiltak

Foto: Justisdepartementet

Han understreker at økt bruk av fotlenke gjør at det nå er for mange fengselsplasser.

–Disse tiltakene gjør ikke samfunnet mer utrygt, sier Johansen.

– Mye uro

Ved én av de berørte avdelingene i Arendal, den åpne soningsenheten på Hovet, forteller tillitsvalgt Thomas Rosenvinge om mye uro etter at budsjettet ble lagt frem. Det er det store samtaleemnet.

– Det kom veldig brått på for mange, og det påvirker nå livssituasjon og arbeidsdag for mange som nå blir usikre på framtida.

Rosenvinge frykter at nære kollegaer nå kan miste arbeidet.

Han understreker at mange også er frustrerte fordi regjeringen foreslår å legge ned 250 åpne soningsplasser rundt om i landet.

Thomas Rosenvinge, tillitsvalgt, Arendal fengsel

Thomas Rosenvinge står foran porten til den åpne soninga i Arendal som nå kan forsvinne. Dette rammer både ansatte og innsatte hardt, mener han.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Dette er et avgjørende tilbud og en viktig overgang for mange insatte som skal tilbake til samfunnet.

Rosenvinge mener hverken fotlenkesoning eller overgangsboliger kan erstatte dette.

– Legger ned arbeidet

Ifølge forbundsleder Svenkerud er det nå uro blant ansatte rundt om i hele landet, og til mandag blir det politisk streik i to timer fra klokka 1100.

– Da legger samtlige av våre 1700 medlemmer ned arbeidet i protest mot forslaget.

I tillegg tar Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF), som er tilknyttet LO, sine 2.700 medlemmer i streik.

Han mener det ikke finnes skikkelige alternativer for dem som arbeider ved de berørte avdelingene.

Åpen soning på Hovet i Arendal

Den åpne avdelingen ved Arendal fengsel er forslått lagt ned. De ansatte frykter for arbeidsplassene.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Folk er veldig bekymret for arbeidsplassene sine, og i dette tilfellet er det fort NAV som er alternativet.

Svenkerud mener saken også handler om trygghet.

– De fengselsansatte er selve alibiet på en trygghet for samfunnet, og svekker man dette, får det konsekvenser, mener han.

– Dette verken svekker kriminalomsorgen eller gjør samfunnet utrygt, sier Johansen i departementet.

Hva vil du si til at ansatte er urolige, frykter for jobbene?

– Det er foreløpig for tidlig å si noe om eventuelle og antall oppsigelser.

null
Spiller nå
Høydeskrekk i Fjæreheia 01:33
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 0,89 kr
Dyrest kl. 09 1,01 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 3,9 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jun 2023 – jun 2024
    + 4,9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5,2 %