– Dette er maktmisbruk

Dagen etter at arbeidet med ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal startet, fikk fem grunneiere feilaktig varsel om tvangsutkastelse etter initiativ fra Statens vegvesen.

Trusel om tvangsutkastelse E18

Sv-politiker Rune Sævre har hatt daglig kontakt med Svein-Torje Fonn Ljøstad etter brevet om utkastelse kom. Han er rystet over hvordan Ljøstad og de fire andre grunneierne har blitt behandlet på.

Foto: Marianne Stene

Sv-politiker Rune Sævre kaller opptrinnet for skremselspropaganda og maktmisbruk.

– Det har vært en pågående kamp fra grunneiernes side om å ikke gi fra seg areal til vegvesenet for utbyggingen av den nye E18. Jeg mener at dette brevet er ment til å skremme dem til å holde kjeft, sier SV-politiker, Rune Sævre.

Striden mellom Statens vegvesen og fem grunneiere har vært lang og betent. Denne uken toppet det seg da samtlige fikk brev om tvangsutkastelse.

– Jeg fikk sjokk da jeg leste brevet. Det sto at jeg hadde to uker på meg til å flytte, forteller en av de opprørte grunneierne, Svein-Torje Fonn Ljøstad (43).

Varsel om tvangsutkastelse

Svein-Torje og kona Veronika har over 70 dyr på gården, der iblant lamaer, sauer, kuer og hester. – Det var grusomt å tenke på at vi måtte flytte fra hele livsverket vårt, sier de.

Foto: Marianne Stene

Også han oppfatter brevet fra namsmannen, som er initiert av Statens vegvesen, som en trussel for å få dem til å signere papirene som gjør at vegvesenet kan sette i gang med bygging av tilførselsveier til nye E18.

– Å bare kalle dette for en glipp blir for enkelt, sier gårdeieren.

Vil ikke ta ansvar

Dagen etter kom imidlertid beskjeden fra Statens vegvesen om at det hele skyldtes en glipp.

– Her har det skjedd en misforståelse hos namsmannen. Det var aldri snakk om tvangsutkastelse av bolig, kun areal, forklarer vegvesenets advokat, Ove Christian Lyngholt i advokatfirmaet Tofte.

Per Juel Larsen hos namsmannen beklager på det sterkeste det som har skjedd, men vil ikke ta ansvar for feilen.

– Vi har kun fulgt begjæringen fra vegvesenets advokat, hvor både bruks- og gårdsnummeret står oppført, sier Juel Larsen, og forteller at de nå har vært i kontakt med samtlige grunneiere for å oppklare feilen.

Advokat Lyngholt holder imidlertid fast på at de har gitt namsmannen riktig informasjon.

– I begjærelsen står det at dette gjelder grunn og rettigheter, ikke bygninger, svarer advokaten.

Siste utvei

Harald Tobiassen, Statens Vegvesen

Prosjektleder i Statens vegvesen, Harald Tobiassen, mener at brevene som er sendt ut skyldes en misforståelse.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Sv-politiker Runar Sævre har engasjert seg i saken, og tok torsdag opp tvangsutkastelsen opp i bystyret.

– Dette er mer juss enn politikk, men jeg tok det opp for at folk skal få vite hva som skjer, sier Sævre, og kaller altså hele opptrinnet for skremselspropaganda.

Prosjektleder i Statens vegvesen Region Sør, Harald Tobiassen, avviser anklagene om maktmisbruk.

– Mange syns sikkert dette er voldsomt. Nye E18 er et stort statlig prosjekt, som ikke kan stoppe opp på grunn av enkeltpersoner. Dette er siste utvei, beklageligvis, sier Tobiassen.