Normal

– Blir ikke billigere og bedre med storsykehus

Professor i økonomi, Bjarne Jensen, mener det er en myte at Norge bruker mye penger på helsetjenesten.

Sørlandet sykehus Flekkefjord

Professor Bjarne Jensen sier bare lokalt kraftig engasjement kan stoppe nedlegginsprosessene.

Foto: Eie, Lars / Lars Eie/NRK

Tirsdag var det konferanse i Flekkefjord for å bevare et fullverdig sykehus. Og han tror ikke det blir billigere med ett storsykehus på Agder.

Jensen foredro for en fullsatt sal på Grand Hotell i Flekkefjord. Flere var invitert til konferansen i forkant av folkemøtet mot forslaget om ett sykehus på Agder. I dag er det tre sykehus.

– Det er ingen analyser som sier det blir billigere at lokalsykehusene blir minisykehus eller at ett stort fører til at det blir bedre for pasienten, sier Jensen.

Professor Bjarne Jensen

Professjor Bjarne Jensen mener at et nytter å protestere mot nedlegging av sykehus med akuttfunksjoner.

Foto: Lars Eie / NRK

Han har blant annet bakgrunn fra finans- og daværende sosialdepartementet. Jensens forskning har vært offentlig økonomi spesielt rettet mot helsesektoren.

Dro frem myter

Jensen mener det er en myte at Norge bruker mye penger på helsetjenester. Ifølge beregninger som han har hentet fra, bruker ikke Norge mest penger i Europa.

– Vi har en myte om at vi bruker så mye penger, men det gjør vi ikke sammenlignet med andre europeiske land i forhold til inntektsnivået, sier Jensen.

Han peker på at sett i forhold til inntektsnivået, så havner Norge på sisteplass over europeiske land som bruker penger på helsetjenester.

– Store og små like gode

Jensen viser til kunnskapssenterets kvalitetsindikatorer, som kan si noe om pasientene overlever etter 30 døgn. Den viser ikke noen spesielle utslag på små sykehus når det gjelder overlevelse.

– Det er store sykehus som gjør det godt og det er små sykehus som scorer høyt på denne kvalitetsindikatoren, forteller Jensen.

Det er overlevelsesdøgnene over 30 dager som måles av kunnskapssenteret da på hjerteinfarkt, hjerneblødning og hoftebrudd.

Lengst reisetid i Norge

Ifølge undersøkelser som er fortatt i Norden er det lengst reisetid til norske sykehus. Danmark har kortest reisetid til sykehus.

Jensen mener i sin konklusjon at sykehusstruktur med færre og større sykehus ikke kan forventes å gi høyere kvalitet på sykehustjenestene eller lavere kostnader.

– Det må et kraftig og lokalt engasjement til for å stoppe disse prosessene, sier Jensen.

Han var klar og tydelig på at helseforetakene selv ikke må ta avgjørelsen om nedleggelser. Jensen hevdet da nedleggelse ble vurdert ut fra hva som tjener helseforetakene og ikke hva som tjener befolkningen.

Se video:

Professor Bjarne Jensen mener Flekkefjord lokalsykehus er effektivt og veldrevet. Myndighetene bør ikke legge ned et slikt sykehus.