NRK Meny
Normal

17 innbrudd på to uker

I løpet av de to siste ukene har politiet i Kristiansand registrert i alt 17 grove tyveri. Nå går de ut med råd til folk som skal reise bort i julen.

Politiet tror det er organiserte, kriminelle, som står bak et omfattende tyveriraid i privathus. Store mengder verdisaker er tatt, i 17 boliginnbrudd på Sørlandet, de siste fjorten dagene. De fleste i hus i kristiansandsområdet.

De fleste innbruddene har skjedd i Kristiansandsområdet, men det har også vært tilfeller i Søgne, Lillesand og Birkenes.

– Innbruddene har skjedd i etablerte boligstrøk. Tyvene har tatt med seg lett omsettelige gjenstander, smykker og kontanter, sier etterforskningsleder ved Kristiansand politistasjon, Kjell Erik Eriksen.

Bryter seg inn der det er lite innsyn

Det første innbruddet skjedde rundt den 10. desember. Til nå har det vært 17 innbrudd.

Ifølge politiet er det snakk om det de kaller grove tyveri, altså innbrudd og tyveri fra boliger. I noen av tilfellene har det blitt stjålet for store verdier.

Politiet mener de ser noen tendenser.

– Som oftest bryter de seg inn i huset på et sted der det er lite innsyn. De bryter seg inn via verandadører eller vinduer, sier Eriksen.

Tror innbruddene er organisert

Politiet mistenker at innbruddene er organisert, og at det er én eller flere grupper i samme miljø som står bak.

Kjell Erik Eriksen

Etterforskningsleder Kjell Erik Eriksen ved Kristiansand politistasjon, er det flere ting som tyder på at innbruddene er organisert.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Ifølge Eriksen er det to ting som tyder på at det er tilfelle.

– Så mange innbrudd i løpet av kort tid forteller oss at innbruddene kan være organisert. Vi ser også at tyvene har oversett eller bevisst gått forbi for enkelte ting, for eksempel sølvtøy. De har sannsynligvis hatt en klar tanke om hva de skal stjele.

Selv om politiets mistanke går i den retningen, ønsker de ikke å konkludere med dette ennå.

– Få huset til å se bebodd ut

For folk som skal reise bort i jula, har politiet følgende råd:

– Det er viktig å alliere seg med naboer som kan ha litt tilsyn med huset. Få dem til å sette ut og ta inn søppeldunker og lage spor i snøen der det er aktuelt. Få huset til å se bebodd ut, sier Eriksen.

Ifølge politiet kan naboer også bidra på ander måter.

– I noen tilfeller har naboer observert mistenkelige personer eller biler. Slike observasjoner er vi selvfølgelig interessert i. Det har hjulpet oss i etterforskningen, sier Eriksen.