Palmesus bidrar til integrering

180 flyktninger jobber frivillig på Palmesus i Kristiansand. Dette skjer i samarbeid med organisasjonen Refugees welcome Agder. Leder Monica Strandmyr kaller dette et godt og kreativt tiltak for å integrere flyktninger. Les mer her.