- Spennende med tunnelrør under havflata

Fylkespolitiker Kåre Glomsaker mener prosjektet med å legge tunnel i rør til Hidra er spennende.

Tunnel i rør til Hidra i Flekkefjord?

Illustrasjonen er gjengitt med tillatelse fra Statens vegvesen.

Foto: Illustrasjon

Øya Hidra i Flekkefjord kan være det første stedet i verden der man tester ut tunnel lagt i rør 20 meter under havflata. Det foreligger allerede planer om å bygge en tradisjonell undersjøisk tunnel, men de planene har foreløpig strandet på grunn av manglende finansiering.

Politisk behandling

Neste onsdag skal hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ta stilling til fylkesrådmannen Tine Sundtofts forslag. Det er å skrinlegge dagens tunnelplaner og heller vurdere mulighetene for et nytt prosjekt med tunnel i rør.

Jeg synes dette er et spennende prosjekt, sier Kåre Glomsaker fra Frp.

Han leder hovedutvalget for samferdsel i Vest-Agder.

Kåre Glomsaker

Fylkespolitiker Kåre Glomsaker mener tunnel i rør til Hidra er spennende tanker.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det blir dyrere med tunnel i rør, men det kan delfinansieres via EU-midler og statlige garantier, tror Glomsaker.

Ingen vet hva prislappen blir ennå, men kan komme opp mot en milliard kroner.

Glomsaker og Flekkefjords ordfører Jan Sigbjørnsen mener at fordelen ved en slik tunnelløsning, er at det kan legges inn gang- og sykkelsti.

Vil ha dagens tunnelplan

Ordfører i Flekkefjord, Jan Sigbjørnsen, mener at dagens tunnelplaner fortsatt er realistiske og gjennomførbare. Men fylkespolitikerne mener så langt at denne tunnelen blir for dyr. Det er ikke Sigbjørnsen enig i.

Hidrasund i Flekkefjord

Det foreligger tunnelplaner i Hidrasundet, men de kan bli erstattet av tunnel i rør 20 meter under havflata.

Foto: Lars Eie / NRK

– Flekkefjord kommune mener at tunnelen som er planlagt kan finansieres med statlige ferjepenger og bompenger, sier Sigbjørnsen til NRK.

Men flekkefjordsordføreren utelukker heller ikke de nye tankene, om å legge tunnelen i rør.

– Jeg vil først anbefale fylkespolitikerne å vedta å bygge en undersjøisk tunnel med den finansieringen som ligger til grunn nå. Så kan man heller sjekke ut om det er mulig å gå videre med en rørtunnel, sier Sigbjørnsen.

Ordfører Jan Sigbjørnsen

Ordfører Sigbjørnsen er åpen både for en undersjøisk tunnel og en tunnel lagt i rør under havflata.

Foto: Lars Eie / NRK

500 millioner kroner

Arbeidet med den undersjøiske tunnelen ble lagt ut på anbud, og laveste anbud var på en halv milliard kroner. Men Flekkefjord kommune har laget et eget regnestykke, og mener den reelle prisen på en undersjøisk tunnel blir på 440 millioner kroner.

Tunnelen skal finansieres ved bompenger i 20 år, og statlige penger til ferjedrift.

– Dermed vil fylkeskommunen få tilbake pengene de bidrar med, mener Sigbjørnsen.

Fylkespolitiker Kåre Glomsaker vet ennå ikke om han skal stemme for fylkesrådmannens forslag, om å stanse dagens tunnelplaner og heller vurdere tunnel i rør.

Siste nytt fra NRK Sørlandet