NRK Meny
Normal

- Jeg følger Agder nøye

Justisminister Knut Storberget har tillit til politimester Bjørn Hareide, men følger situasjonen i Agder politidistrikt nøye.

Justisminister Knut Storberget
Foto: Cornelius Poppe, Poppe, Cornelius / Scanpix

Justisminister Knut Storberget er overbevist om at Agder sikres en god polititjeneste.

Statsråden skriver dette i sitt svar til stortingsrepresentant Torbjørn Andersen, FrP, Aust-Agder, som stilte spørsmål om statsråden vil sørge for å rydde opp i striden i Agder politidistrikt.

Andersen viste blant annet til at det neste år blir 19 ubesatte stillinger i politidistriktet.

Gode resultater

Bakteppet for Andersens skriftlige spørsmål til justisministeren er den voksende skepsis til politireformens utslag i distriktene. Til det svarer justisminister Knut Storberget at en evaluering av politireformen vil foreligge ved årsskiftet og det er derfor for tidlig å vurdere reformens resultater. Han viser også til at oppklaringsprosenten i Agder politidistrikt har bedret seg fra litt under 40 prosent i 2004 til i overkant av 41 i 2006.

Ifølge Storberget opplyser Politidirektoratet at Agder politidistrikt har en tilfredsstillende ressurssituasjon sammenliknet med andre distrikter.

En million ekstra

I forbindelse med budsjettildelingen for 2006 ga dessuten statsråden Agder politidistrikt en million kroner ekstra for at politiet skulle kunne være mer tilstede i distriktene.

Politidirektoratet har nylig hatt tilsyn i Agder og de vil følge opp distriktet.

- Jeg følger utviklingen nøye og har tillit til at Politidirektoratet og politimesteren følger opp utviklingen slik at alle deler av Agder sikres en god polititjeneste, skriver Storberget.

Les Andersens spørsmål og Storbergets svar på Stortingets nettsider.