NRK Meny
Normal

- Jeg følger Agder nøye

Justisminister Knut Storberget har tillit til politimester Bjørn Hareide, men følger situasjonen i Agder politidistrikt nøye.

Justisminister Knut Storberget
Foto: Cornelius Poppe, Poppe, Cornelius / Scanpix

Justisminister Knut Storberget er overbevist om at Agder sikres en god polititjeneste.

Statsråden skriver dette i sitt svar til stortingsrepresentant Torbjørn Andersen, FrP, Aust-Agder, som stilte spørsmål om statsråden vil sørge for å rydde opp i striden i Agder politidistrikt.

Andersen viste blant annet til at det neste år blir 19 ubesatte stillinger i politidistriktet.

Gode resultater

Bakteppet for Andersens skriftlige spørsmål til justisministeren er den voksende skepsis til politireformens utslag i distriktene. Til det svarer justisminister Knut Storberget at en evaluering av politireformen vil foreligge ved årsskiftet og det er derfor for tidlig å vurdere reformens resultater. Han viser også til at oppklaringsprosenten i Agder politidistrikt har bedret seg fra litt under 40 prosent i 2004 til i overkant av 41 i 2006.

Ifølge Storberget opplyser Politidirektoratet at Agder politidistrikt har en tilfredsstillende ressurssituasjon sammenliknet med andre distrikter.

En million ekstra

I forbindelse med budsjettildelingen for 2006 ga dessuten statsråden Agder politidistrikt en million kroner ekstra for at politiet skulle kunne være mer tilstede i distriktene.

Politidirektoratet har nylig hatt tilsyn i Agder og de vil følge opp distriktet.

- Jeg følger utviklingen nøye og har tillit til at Politidirektoratet og politimesteren følger opp utviklingen slik at alle deler av Agder sikres en god polititjeneste, skriver Storberget.