Hopp til innhold

- Ikke bygg nytt fengsel på Evje

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Region Sørvest ønsker ikke at et nytt fengsel på Sørlandet skal plasseres i Evje og Hornnes kommune. Ordfører Bjørn Ropstad (KrF) tror ikke de tillitsvalgte har satt seg godt nok inn i helheten i fengselsprosjektet i kommunen.

Fengsel

Norge mangler soningsplasser og det er ønske om nytt storfengsel på Sørlandet. Flere sørlandskommuner kjemper om å få det nye storfengselet.

Foto: Wirsching, Anne / Anne Wirsching/NRK

– Vi mener fengsel på Evje ikke er den beste plasseringen, opplyser tillitsvalgte fra fengslene i Arendal og Kristiansand i en pressemelding.

De tillitsvalgte i forbundet i Arendal og Kristiansand skal mandag møte stortingsrepresentantene Kari Henriksen (Ap) og Odd Omland (Ap) fra Vest-Agder for å redegjøre for argumentene mot å bygge et nytt fengsel på Evje.

Det var den forrige Ap-regjeringen som startet arbeidet og planleggingen av et nytt fengsel i landsdelen, men den nye borgerlige regjeringen har foreløpig satt planene litt på vent.

De tillitsvalgte ønsker fortgang i arbeidet med å bygge et nytt storfengsel på Sørlandet, men ønsker ikke at dette skal ligge på Evje.

Mange utfordringer med Evje

– Det er flere utfordringer som ikke et fengsel på Evje vil dekke på en god nok måte. Ett fengsel av denne størrelse vil ha behov for rundt 200 stillinger. Infrastrukturen, behovet for tilstrekkelig og kvalifisert personell, utfordringer knyttet til varetektssituasjonen og kortere reisevei til spesialiserte sykehustjenester, taler alt mot en plassering på Evje.

Det sier nestleder Hilde Halkjelsvik Aabel.

– Vi registrerer at den politiske ledelse uttaler til media at Evje er et godt konsept. Vi tar det som en selvfølge at den politiske ledelse konsulterer med tillitsvalgte og frivillige organisasjoner som bidrar med rehabilitering og innhold i fengslene før det fattes vedtak, og at deres vurderinger blir lyttet til, sier hun i pressemeldingen.

Ønsker nytt fengsel raskt

Tidligere justisminister Grete Faremo (Ap) og den forrige regjeringen startet et arbeid med å etablere et nytt fengsel på Sørlandet.

Flere sørlandskommuner kastet seg inn i kampen om å bli lokaliseringssted for dette nye storfengselet, deriblant Evje og Hornnes kommune.

Den nåværende regjering ønsker en helhetlig plan for hele fengselsstrukturen i landet, før man bestemmer seg for bygging av et eventuelt nytt storfengsel på Sørlandet.

– Vi mener justisministeren bør starte oppfølgingen av den forrige regjeringens vedtak om å bygge et nytt storfengsel på Sørlandet så fort som mulig, men fengselet bør ikke ligge på Evje, sier Aabel.

– Ikke overraskende utspill

Bjørn Ropstad

Ordfører Bjørn Ropstad (KrF) er ikke enig med de tillitsvalgte i fengselsforbundet og han mener at Evje er et godt egnet sted for bygging av et nytt fengsel.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører i Evje og Hornnes kommune Bjørn Ropstad (KrF) sier utspillet fra de tillitsvalgte i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund ikke er overraskende.

Han vil gjerne invitere de tillitsvalgte til et møte for å vise frem de helhetlige planene som foreligger i forhold til et nytt fengsel på Evje.

– Utspillet fra de tillitsvalgte i Arendal og Kristiansand er ikke overraskende og jeg har ventet på at det skulle komme et slikt utspill. De argumentene som de tillitsvalgte tar opp er jo mye av det vi har jobbet med i vårt prosjekt. Utfordringene er å få redusert soningskøene og det er det vi har jobbet mye med og tatt hensyn til i vårt fengselsprosjekt på Evje, sier Ropstad.

Han tror ikke at et nytt fengsel på Evje vil føre til nedleggelse av fengslene i Arendal og Kristiansand.

– Hensikten med et nytt fengsel er å få ned soningskøene og jeg tror derfor ikke at den politiske ledelsen vil legge ned noen av de eksisterende fengslene i Kristiansand og Arendal dersom man bygger nytt fengsel på Evje, sier han.

– Hva tenker du om de tillitsvalgtes argumenter mot et fengsel på Evje. Har de et poeng?

– Nei, jeg mener at de ikke har det. Og det er disse argumentene vi imøtegår og tar opp og viser en løsning på i vårt fengselsprosjekt. Og jeg vil gjerne møte de tillitsvalgte og vise helheten i vårt prosjekt, sier Ropstad.