Vil skyte bjørnen no

Bøndene i Jostedalen er væpna og klare for jakt. I dag vart søknaden om fellingsløyve send.

Arne Bjørk og Einar Fortun.

Arne Bjørk (til venstre) i samtale med rovviltkontakt Einar Fortun.

Foto: Arne Eithun / NRK

DEBATT: Bjørnen er tilbake

LES OGSÅ: Her gjekk ein svolten bjørn

Bjørnespor Jostedal

Storleiken på spora fortel at det er ein stor bjørn som har vore i Jostedalen.

Foto: Statens Naturoppsyn

- Me er veldig utolmodige for situasjonen frå 2006 har me ikkje lyst til å oppleve på nytt, seier leiaren i Jostedal sankelag, Arne Bjørk.

Arne Bjørk seier dei i lengre tid har venta på at Bjørnen som i 2006 tok livet av fleire titals sauer skal kome tilbake til Jostedalen.

Greidde ikkje skyte bjørnen

Den gongen fekk dei fellingsløyve, men jaktlaget greidde aldri å skyte bjørnen. Men denne gongen har dei budd seg godt og vil ha fellingsløyve så snart som råd, før sporsnøen forsvinn.

- Hadde me fått sendt eit jaktlag etter bjørnen så hadde me hatt ein sjanse.

160 sauer drepne av bjørn

Ikke automatisk løyve

Men seniorrådgjevar Morten Kjørstad i direktoratet for naturforvaltning kan ikkje love bøndene ferske spor.

Trass i at det ikkje er noko mål å ha ein bestand av bjørn i Sogn og Fjordane er det heller ikkje slik at dyra automatisk skal skytast om dei kjem hit.

- Det er ikkje noko automatikk i at ein skal felle ein bjørn når den kjem inn i Sogn og Fjordane, men i eit slikt område vil ein ha ein betydeleg lågare terskel for å tillate felling enn andre stader der ein har eit mål om å ha ein fast bestand av bjørn, seier han.

Direktoratet må gje løyve

I dag skal rovviltnemnda i fylket ha møte om kor mange rovdyr som kan skytast denne sesongen.

Rådet vil gå inn for at Fylkesmannen gir løyve til å skyte ein bjørn, men Fylkesmannen kan ikkje gi eit slikt løyve før etter 1. juni.

- Om dei søker om lov til å felle ein bjørn før 1. juni er det ikkje fylkesmannen men Direktoratet for Naturforvaltning som bestemmer, seier leiar i rådet, Norvall Nøringset.

Men Arne Bjørk fryktar at sporsnøen skal forsvinne og at bjørnen må ta livet av sauer før dei får byrja å skyte.

- Beitesleppet er rett om hjørnet no, og år bjørnen er i området bør me kunne ta han ut, seier Bjørk.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.