Vil investere stort i 50-årsjubilanten

Vik Ørsta-konsernet vil kjøpa nytt produksjonsutstyr og robotar til verket i Vik. Prislapp: 40 millionar kroner. Men fyrst må eigarane bla opp pengane.

Jan Henning Øyehaug, plassjef ved Vik verk

50 ÅR GAMALT UTSTYR: Plassjef Jan Henning Øyehaug ynskjer nytt produksjonsutstyr til Vik Ørsta si avdeling i Vik.

Foto: Noralv Pedersen/NRK

– Me treng produksjonsutstyr for framtida, seier administrerande direktør Kjetil Nesset i Vik Ørsta og varslar ei solid innsprøyting i det 50 år gamle aluminiumverket i Vik.

Når du køyrer på bilferie i sommar og ser rekkverk langs vegane, er det truleg laga på fabrikken i Vik.

– Denne maskina har kappa rekkverk i 50 år.

Plassjef Jan Henning Øyehaug viser rundt i ein av produksjonshallane ved Vik Ørsta si avdeling i Vik. Onsdag er det 50 år sidan aluminiumsverket opna, og Øyehaug meiner det å laga rekkverk og anna vegsikringsutstyr i Vik vil vera lønsamt også i framtida.

Kjetil Nesset, administrerande direktør Vik Ørsta

MILLIONINVESTERINGAR: Kjetil Nesset, administrerande direktør, ser at dei kan verte meir produktive med investeringar i nyare utstyr.

Foto: Noralv Pedersen/NRK

Men det trengst nytt utstyr for å gjera det tunge arbeidet lettare for dei 78 tilsette.

– Dei 50 år gamle maskinene produserer framleis så det grin, men så gamle maskiner i 2019 kan også vere ei utfordring. Me treng mellom anna ein ny «roll-former», ei maskin som bøyer til rekkverka, seier Øyehaug.

Vik Ørsta har to fabrikkar i Ørsta og ein i Vik. I Ørsta opna dei nettopp ein ny fabrikk som lagar lysmaster til vegar. No er tida inne for å investera i nytt produksjonsutstyr og robotar ved Vik-avdelinga, meiner leiinga.

40 millionar kroner

– Automatiserte og robotiserte løysingar kostar fort opp mot 40 millionar kroner, seier administrerande direktør Nesset.

Han vil gjerne koma raskt i gang med oppgraderinga av det femti år gamle verket i Vik.

– Vi har eit håp om starte på dette allereie i år, seier han.

Nesset påpeikar at dei er konkurransedyktige også med det gamle produksjonsutstyret.

Opning av Vik Verk 1969

CELEBER OPNING: Vik verk blei opna 3. juli 1969, av (f.v.) kommunalminister Helge Seip, industriminister Sverre Walter Rostoft, statsminister Per Borten og direktør Hallstein Kjøllesdal.

Foto: ukjend

– Men det kan verte mykje betre med meir moderne utstyr, seier han.

Nye investeringar krev at eigarane er villige til å gå inn med pengar. Investeringsfondet FSN Capital eig Saferoad-konsernet, som Vik Ørsta er ein del av.

– Alle selskap i Saferoad har årlege investeringsbudsjett. Det er viktig for FSN å stadig vidareutvikle selskapa våre, skriv Ulrik Smith, partnar i FSN Capital til NRK.

Han skriv vidare at det ikkje finst gitte svar på kva investeringar dei kan eller kjem til å gjere i Vik Ørsta.

– Vi er i ein dialog mellom tilsette, leiinga og styret. I Vik Ørsta har vi til dømes både relativt nye robotar og gamle maskinar som framleis går godt, skriv Smith, som også påpeikar at FSN er nøgde med verdiskapinga i Saferoad

Permitteringar

Vik verk har i 50 år vore den største arbeidsplassen i Vik kommune sidan opninga 3. juni 1969. Hjørnesteinsverksemda har hatt fleire eigarar, og på det meste var der over 200 tilsette.

I dag konkurrerer Vik Ørsta i ein krevjande internasjonal marknad, og seinast i vinter vart 25 tilsette ved avdelinga i Vik permitterte ein kort periode.

Men Nesset er optimistisk.

– Sjølv om vi i ein kort periode i vinter måtte permittere folk, klarer vi jamt over å sysselsetje dei vi har. Vi har levert gode resultat i mange år, seier han:

– Vi har stor tru på produkta våre og framtida, så 50 år er ingen alder.

Vik Verk i 1969

JUBILANT: Vik verk blei bygd for å vidareforedla aluminiumsbarrane til rekkverk og andre ferdigprodukt.

Foto: Vik verk/Fylkesarkivet