TV2 og Canal Digital er samde

Nesten to døgn på overtid er det klart: Canal Digital sine kundar mistar ikkje TV2 sine kanalar. Partane er samde om å gje kvarandre nødvendig tid til å lande ein endeleg distribusjonsavtale.