Svært glatte vegar mange stader

Det haglar inn meldingar om glatte vegar til Jan Erikstad på Vegtrafikksentralen. Han ber bilistar vere forsiktige.

Glatt veg Førde

GLATT: Slik ser det ut i Førde i morgontimane.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK
Eirik Hildal
Journalist

– Vi har fått ein del tilbakemeldingar, spesielt frå ytre Sogn og Sunnfjord, Hyllestad og Askvoll mot Førde. I tillegg har vi fått meldingar frå indre Sunnfjord og ytre Nordfjord, seier Erikstad.

Det er spesielle vêrforhold som gjer at bilistar bør vere merksame, seier Erikstad.

– Det ligg rundt 0 grader, og er is og regn om kvarandre. Entreprenørane melder at dei saltar, men at det regnar vekk att. Så dei slit med å halde standarden ein del plassar no.

Entreprenørane har ute det dei har av bilar, som forsøker å salte.

– Hovudvegane blir prioriterte, og ein del av dei mindre fylkesvegane kjem i andre rekke. Det er mange glatte vegar no, spesielt på dei mindre fylkesvegane rundt omkring. Der må folk vere forsiktige, rett og slett, seier Erikstad.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.