NRK Meny
Normal

Stoltenberg avviser skuldingar

Statsminister Jens Stoltenberg avviste i Stortinget i dag alle skuldingar om at regjeringa har brote vallovnader i Årdal.

Jens Stoltenberg
Foto: Ståle Andersen / Scanpix

Ein samla opposisjon gjekk til frontalangrep på regjeringa for løftebrot både i Skien og Årdal.  

Jon Lilletun frå Kristeleg Folkeparti meinte regjeringspartia i alle fall hadde gitt inntrykk av at dei ville styre Hydro.

Stoltenberg nekta for å ha sagt at regjeringa skulle instruere Hydro, men hadde lova omstilling og nye arbeidsplassar.

- Vi har aldri snakka om å instruere, men vi har snakka om å omstille slik at vi får nye arbeidsplassar i Årdal, konkluserte statsministeren.

 

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.