NRK Meny
Normal

Steile frontar om korleis Førde-pakken skal finansierast

Frank Willy Djuvik (Frp) og Atle Hamnar (V) er rykande usamde om korleis Førde-pakken skal finansierast.

Fotomontasje: Atle Hamar og Frank Willy Djuvik

USAMDE OM FINANSIERING: Atle Hamar (V) og Frank Villy Djuvik (Frp)

Foto: MONTASJE: Espen Aas/ Oddleif Løset / NRK

– Det er illojalt av Frank Willy Djuvik å kjempe for at regjeringa skal seie nei til bompengefinansiering av den såkalla Førde-pakken, når eit samla fylke med unntak av Frp ber om å få nytte bompengefinansiering. Det meiner Atle Hamar – venstremann og tidlegare politisk rådgjevar i samferdsledepartementet.

Djuvik på si side aviser at han har gått over streken.

– Nei, det har eg ikkje. Dette er ikkje ei sak som skal avgjerast av verken bystyret i Førde eller fylkestinget. Det skal opp i regjering og Storting.

Torsdag 6. november møttest dei to til radiodebatt i NRK Sogn og Fjordane.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.