NRK Meny
Normal

Slik sprengde dei vekk steinen på E39

GAULAR (NRK): Vegvesenet er ferdige med å rydde oppe etter at ein stein på tre gonger fem meter har sperra eine køyrebana ved Myrmel mellom Sande og Førde.

Vegvesenet er ferdige mëd å rydde oppe etter at ein stein på tre gonger fem meter har sperra eine køyrebana ved Myrmel mellom Sande og Førde.

HEFTIG SMELL: Entreprenøren sørga for at lite blei att av den store steinen som rasa ut på E39.

– Vegen må nok stengast heilt av når vi skal fjerne steinen, for vi må sprenge den opp i mindre bitar for å få fjerna den, sa Jan Erikstad ved Statens vegvesen før dei tok til med arbeidet.

Det var ved midnatt i går at det raste mykje stein ned i vegen ved Myrmel mellom Sande og Førde. Erikstad kan endå ikkje seie noko om kor tid dei kjem i gang med oppryddingsarbeidet.

– Vi skal få gjort det i løpet av dagen, men meir kan eg ikkje seie endå.

– Korleis er trafikkflyten der no?

– Steinen sperrar eine vegbana, men våre meldingar tyder på at trafikken flyt bra elles. Under oppryddingsarbeidet blir det likevel full stopp som sagt, seier Erikstad.

Laster kart, vennligst vent...

RASSTADEN: Myrmel ligg ved E39 mellom Førde og Sande i Sunnfjord.

– Kan ikkje hugse at det har rasa der

Då NRK var på staden flaut trafikken fint på vegen, sjølv om bilar i retning Førde måtte byte køyrefelt for å passere den store steinen.

Ove Myrmel bur på ein gard ikkje langt frå der raset har gått, og kjenner godt til vegen og området.

– Eg har aldri høyrt om at det har rasa der i området. Det er ikkje noko i terrenget over vegen som tilseier at det skal vere rasfare der, så eg tenkjer at her er det ei heil steinblokk som har losna.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.