NRK Meny
Normal

Slik blir tilboda i åra framover for dei vidaregåande skulane i fylket

Slik blir tilbodet på dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane i åra som kjem.

Stryn vidaregåande skule

STORE ENDRINGAR: Stryn vidaregåande skule er ein av skulane som må tole endringar etter fylkestinget sitt vedtak.

Foto: Kirsti Horne

Årdal vidaregåande skule

 • studiespesialisering (vg1, vg2, vg3 og vg3 påbygging til generell studiekompetanse)
 • elektrofag (vg1, vg2 automatisering og vg3 automatiseringsfaget)
 • service og samferdsel (vg1 og vg2 sal, service og tryggleik)
 • teknikk og industriell produksjon (vg1, vg2 kjemiprosess og vg2 industriteknologi)

Sogndal vidaregåande skule

 • studiespesialisering (vg1, vg2 og vg3)
 • bygg- og anleggsteknikk (vg1, vg2 byggteknikk, vg2 anleggsteknikk og vg2 klima, energi og miljøteknikk)
 • elektrofag (vg1, vg2 elenergi, vg2 data og elektronikk og vg3 dataelektronikarfaget)
 • helse- og oppvekstfag (vg1, vg2 helsearbeiderfag og vg2 barne- og ungdomsarbeider)
 • medium og kommunikasjon (vg1 og vg2)
 • restaurant- og matfag (vg1 og vg2 kokk- og servitørfag)
 • service og samferdsel (vg1, vg2 sal, service og tryggleik og vg2 transport og logistikk)
 • teknikk og industriell produksjon (vg1 og vg2 køyretøy)
 • idrettsfag (vg1, vg2 og vg3)

Høyanger vidaregåande skule

 • studiespesialisering (vg1, vg2 og vg3)
 • elektrofag (vg1 og vg2 elenergi)
 • teknikk og industriell produksjon (vg1 og vg2 industriteknologi)
 • design og handverk (vg2 frisør)

Dale vidaregåande skule

 • studiespesialisering (vg1, vg2, vg3 og vg3 påbygging til generell studiekompetanse )
 • helse- og oppvekstfag (vg1 og vg2 helsearbeiderfag)
 • teknikk og industriell produksjon (vg1 og vg2 industriteknologi)

Øyrane vidaregåande skule, inkludert avdeling Mo

 • naturbruk (vg1 naturbruk, vg1 naturbruk med hest, vg2 heste- og hovslagarfag, vg2 landbruk og gartnarnæring, vg3 landbruk og vg3 studiespesialisering med naturbruk)
 • bygg- og anleggsteknikk (vg1, vg2 anleggsteknikk og vg2 byggteknikk)
 • elektrofag (vg1, vg2 data og elektronikk og vg2 elenergi)
 • helse- og oppvekstfag (vg1, vg2 helsearbeiderfag, vg2 ambulansefag, vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag og vg2 helseservicefag)
 • restaurant- og matfag (vg1 og vg2 kokk- og servitørfag)
 • service og samferdsel (vg1, vg2 sal, service og tryggleik og vg2 transport og logistikk)
 • teknikk og industriell produksjon (vg1, vg2 køyretøy og vg2 industriteknologi)
 • vg2 bilskade, lakk og karosseri vert nytt tilbod ved skulen om fylkesrådmannen finn løysingar saman med næringslivet/bransjen for den praktiske delen av opplæringa. Om ein ikkje får til slike løysingar blir det ikkje tilbod om vg2 bilskade, lakk og karosseri i eige fylke.

Hafstad vidaregåande skule

 • studiespesialisering (vg1, vg2, vg3 og vg3 påbygging til generell studiekompetanse)
 • studiespesialisering med formgjeving (vg1, vg2 og vg3)
 • medium og kommunikasjon (vg1 og vg2)

Flora vidaregåande skule

 • idrettsfag (vg1, vg2 og vg3)
 • studiespesialisering (vg1, vg2 og vg3 og vg3 påbygging til generell studiekompetanse)
 • bygg- og anleggsteknikk (vg1, vg2 byggteknikk og vg2 klima, energi og miljøteknikk)
 • elektrofag (vg1 og vg2 elenergi)
 • helse- og oppvekstfag (vg1, vg2 helsearbeidarfag og vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag)
 • service og samferdsel (vg1 og vg2 IKT-servicefag)
 • teknikk og industriell produksjon (vg1, vg2 brønnteknikk og vg2 industriteknologi)

Firda vidaregåande skule

 • idrettsfag (vg1, vg2 og vg3)
 • studiespesialisering (vg1, vg2, vg3)
 • musikk, dans og drama (vg1, vg2 musikk, vg2 dans, vg2 drama, vg3 musikk, vg3 dans og vg3 drama)

Eid vidaregåande skule

 • studiespesialisering (vg1, vg2 og vg3 og vg3 påbygging til generell studiekompetanse)
 • studiespesialisering med formgjeving (vg1, vg2 og vg3)
 • design og handverk (vg1 og vg2 interiør og utstillingsdesign)
 • elektrofag (vg1, vg2 data og elektronikk, vg2 elenergi og vg3 dataelektronikarfaget)
 • teknikk og industriell produksjon (vg1, vg2 industriteknologi og vg2 industriell møbelproduksjon)

Måløy vidaregåande skule

 • studiespesialisering (vg1, vg2 og vg3)
 • bygg- og anleggsteknikk (vg1 og vg2 byggteknikk)
 • helse- og oppvekstfag (vg1 og vg2 barne- og ungdomsarbeider)
 • naturbruk (vg1, vg2 akvakultur og vg2 fiske og fangst)
 • restaurant- og matfag (vg1 og vg2 kokk- og servitørfag)
 • teknikk og industriell produksjon (vg1, vg2 køyretøy, vg2 industriteknologi, vg2 maritime fag)
 • tekniske allmenne fag (TAF) blir vidareført som skildra i saksutgreiinga

Stryn vidaregåande skule

 • studiespesialisering (vg1, vg2 og vg3)
 • bygg- og anleggsteknikk (vg1 og vg2 byggteknikk)
 • helse- og oppvekstfag (vg1 og vg2 helsearbeiderfag)
 • service og samferdsel (vg1, vg2 sal, service og tryggleik og vg2 transport og logistikk)
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.