NRK Meny

Simle hadde ikkje skrantesjuke

Simla som søndag vart skoten i Nordfjella i Hemsedal var ikkje smitta av skrantesjuke. Det opplyser Lars Nesse i leiar i villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen til NRK. Dyret vart felt då det var i dårleg forfatning og ikkje klarde å halde følgje med flokken sin. Dyret er analysert og obduksjonsrapporten viser at det ikkje var smitta av den frykta sjukdomen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.